Nyheter Klima og miljø - Innlandet fylkeskommune
Informasjon og kurs om villsvin i Hedmark, er et av tiltakene som får midler.

20 vilttiltak får til sammen 1,2 millioner kroner. Fylkesutvalget vedtok også å tillate produksjon av røye i Rendalen.

Illustrasjonsbilde Klimakonferanse

Klimakonferansen Innlandet blei arrangert 26. mai 2021. Her kan du sjå opptaka frå konferansen.

I en ny animasjonsfilm har elgen Hans gode råd til bilister som kjører på hjortevilt. Se video nederst i saken.

Vet du hva du kan gjøre for å minske risikoen for viltpåkjørsler? Og hva du skal gjøre dersom uhellet er ute? Det vil gjerne elgen «Hans» fortelle deg!

Åtte virksomheter var med på stiftelsesmøtet i Klimapartnere Innlandet 30. september.

Åtte samarbeidspartnere inngikk avtale om klimapartnerskap da Klimapartnere Innlandet ble stiftet.

Innlandet fylkeskommune gir 4,8 millioner kroner i støtte til å sette opp omtrent 160 nye elbilladere i fylket.

Dersom du disponerer en offentlig tilgjengelig parkeringsplass, kan du nå søke om støtte til å sette opp ladestasjon for elbiler.

Rekkehusene "Rekka" i Våler i Solør kommune.

Rekkehusene «Rekka» i Solør kommune vil nå kunne rustes opp til Tek 17-standard med ny klimateknologi.

Gudbrandsdalen er et flomutsatt dalføre. Nå kan ny teknologi gjøre planlegging av flomforebygging enklere.

Om få år kan kanskje politikere og entreprenører bruke «miljøbriller» til å planlegge flom- og rassikringstiltak.

Nye tall fra Miljødirektoratet viser økte klimagassutslipp i Innlandet.

Til toppen