Nyheter Klima og miljø - Innlandet fylkeskommune

Vil hjelpe kommunene med klimatilpasning

Fylkeskommunen har opprettet et nettverk for å dele erfaringer om hvilke klimatilpasninger vi må gjøre i Innlandet.

Nå kan du søke tilskudd til ladestasjoner

Ordningen gjelder etablering av offentlig tilgjengelige ladestasjoner for elbil. Søknadsfristen er 1. juli 2022.  

VR skal forebygge flom og ras

Virtuell virkelighet skal hjelpe oss med å begrense skader fra ekstremvær. Løsningen vekker oppsikt internasjonalt.

Ny klimapartner

Fylkeskommunen og GLØR IKS signerte denne uka avtalen som gjorde renovasjonsselskapet til ny klimapartner i Innlandet.

Foreslå dine kandidater

Årets Innlandspris og Årets unge INNspirator er to nye fylkeskommunale priser. Nå kan du nominere kandidater for 2021.

Storsatsing på solceller

Nå ferdigstilles solcelleanlegg ved 10 av våre skoler. Neste år skal sju nye videregående skoler få miljøvennlig energi.

Vilttiltak og røyeproduksjon

20 vilttiltak får til sammen 1,2 millioner kroner. Fylkesutvalget vedtok også å tillate produksjon av røye i Rendalen.

Klimakonferansen Innlandet

Klimakonferansen Innlandet blei arrangert 26. mai 2021. Her kan du sjå opptaka frå konferansen.

Følg rådene til elgen «Hans» for å unngå viltpåkjørsler

Vet du hva du kan gjøre for å minske risikoen for viltpåkjørsler? Og hva du skal gjøre dersom uhellet er ute? Det vil gjerne elgen «Hans» fortelle deg!

Inngikk partnerskap for klimaet

Åtte samarbeidspartnere inngikk avtale om klimapartnerskap da Klimapartnere Innlandet ble stiftet.

Til toppen