Nyheter Klima og miljø - Innlandet fylkeskommune

Foreslå dine kandidater

Årets Innlandspris og Årets unge INNspirator er to nye fylkeskommunale priser. Nå kan du nominere kandidater for 2021.

Storsatsing på solceller

Nå ferdigstilles solcelleanlegg ved 10 av våre skoler. Neste år skal sju nye videregående skoler få miljøvennlig energi.

Vilttiltak og røyeproduksjon

20 vilttiltak får til sammen 1,2 millioner kroner. Fylkesutvalget vedtok også å tillate produksjon av røye i Rendalen.

Klimakonferansen Innlandet

Klimakonferansen Innlandet blei arrangert 26. mai 2021. Her kan du sjå opptaka frå konferansen.

Følg rådene til elgen «Hans» for å unngå viltpåkjørsler

Vet du hva du kan gjøre for å minske risikoen for viltpåkjørsler? Og hva du skal gjøre dersom uhellet er ute? Det vil gjerne elgen «Hans» fortelle deg!

Inngikk partnerskap for klimaet

Åtte samarbeidspartnere inngikk avtale om klimapartnerskap da Klimapartnere Innlandet ble stiftet.

Bevilger 4,8 millioner til elbilladere

Dersom du disponerer en offentlig tilgjengelig parkeringsplass, kan du nå søke om støtte til å sette opp ladestasjon for elbiler.

Får 180 000 kroner til å klimatilpasse gamle rekkehus

Rekkehusene «Rekka» i Solør kommune vil nå kunne rustes opp til Tek 17-standard med ny klimateknologi.

500 000 til VR-prosjekt mot flom

Om få år kan kanskje politikere og entreprenører bruke «miljøbriller» til å planlegge flom- og rassikringstiltak.

Til toppen