Regional plan for klima, energi og miljø

Innlandsstrategien (2020-2024) fastsetter at det skal utarbeides en ny regional plan for klima, energi og miljø for Innlandet.

En regional plan skal være langsiktig, helhetlig og overordnet, og gi tydelige prioriteringer for arbeidet med klima, energi og miljø.  

Lokale, regionale og statlige aktører skal samarbeide og koordinere innsatsen i planen, og det skal utarbeides et handlingsprogram hvor prosjekter og tiltak prioriteres. FNs bærekraftmål legges til grunn for arbeidet.

Ny regional plan for klima, energi og miljø skal vedtas i juni 2023

Les mer om arbeidet med den nye regionale planen

Gjeldende klima- og energiplaner for Hedmark og Oppland videreføres inntil ny regional plan er vedtatt:

Regional plan for klima- og energi for Oppland 2013–2024 (PDF, 7 MB)

Energi- og klimaplan for Hedmark del 1: Status og fakta (2009) (PDF, 5 MB)

Energi- og klimaplan for Hedmark del 2: Mål, tiltak og aktiviteter (2016) (PDF, 622 kB)

Til toppen