Verktøy for oppstart av EPC - Innlandet fylkeskommune

Verktøy for oppstart av EPC

Her finner du nye verktøy for oppstart av EPC som er samlet og utviklet. De er tilgjengelig på både norsk og engelsk.

Verktøykassen er basert på Guide til energisparing med resultatgaranti (EPC) og utviklet innenfor rammene av det internasjonale prosjektet EFFECT4buildings.

Ny modell for gjennomføring

Guiden introduserer en ny gjennomføringsmodell basert på erfaringer i Norge og de øvrige landene som er involvert i prosjektet. De viktigste nyhetene er kontraktsbasert samspill i analysefasen og nye tildelingskriterier som er bedre tilpasset byggeieres mål.

Verktøykassen består av 9 dokumenter og maler. De er tilpasset den nye gjennomføringsmodellens ulike faser med hovedfokus på de to innledende fasene i et EPC-prosjekt.

Forenkle oppstarten

Erfaringer fra tidligere EPC[1]-prosjekter viser at avgjørelser som tas i starten er avgjørende. Målet er å promotere EPC som gjennomføringsmodell og forenkle oppstart av et EPC-prosjekt.

Last ned verktøy for oppstart av EPC

(blir tilgjengelig i løpet av høsten 2020)

For informasjon, kontakt Liv Randi Lindseth

  • Veileder for oppstart av EPC-prosjekt
  • Eksempel på EPC-presentasjon – introduksjon av EPC i offentlig administrasjon
  • Mal – Konkurransegrunnlag EPC under EØS terskelverdi
  • Mal – Tilbudsanalyser
  • Mal – Grunnlagsdata*
  • Mal – Sjekkliste for besvarte kvalifikasjons og tildelingskriterier*
  • Mal – kontraktsvilkår fase 1 analysefasen samspillsentreprise
  • Mal – Prosjektutviklingsrapport og enøkanalyser
  • Mal – Tillegg til avtaledokument for fase 3, Garantifasen

Se øvrige prosjektverktøy

Til toppen