Verktøy for oppstart av EPC

Her finner du nye verktøy for oppstart av EPC som er samlet og utviklet i prosjektet EFFECT4buildings. De er tilgjengelig på både norsk og engelsk.

Verktøykassen er basert på Guide til energisparing med resultatgaranti (EPC) og utviklet innenfor rammene av det internasjonale prosjektet EFFECT4buildings.

Ny modell for gjennomføring

Guiden introduserer en ny gjennomføringsmodell basert på erfaringer i Norge og de øvrige landene som er involvert i prosjektet. De viktigste nyhetene er kontraktsbasert samspill i analysefasen og nye tildelingskriterier som er bedre tilpasset byggeieres mål.

Verktøykassen består av 9 dokumenter og maler. De er tilpasset den nye gjennomføringsmodellens ulike faser med hovedfokus på de to innledende fasene i et EPC-prosjekt.

Forenkle oppstarten

Erfaringer fra tidligere EPC[1]-prosjekter viser at avgjørelser som tas i starten er avgjørende. Målet er å promotere EPC som gjennomføringsmodell og forenkle oppstart av et EPC-prosjekt.

Last ned verktøy for oppstart av EPC

For informasjon, kontakt Liv Randi Lindseth

Se øvrige prosjektverktøy

EPC verktøykasse: Figur som viser dokumenter og maler for EPC i de ulike fasene - Klikk for stort bildeEPC verktøykasse: Figur som viser dokumenter og maler for EPC i de ulike fasene

Til toppen