Øvrige prosjektverktøy

I prosjektet Effect4buildings er verktøy og gjennomføringsmodeller testet, videreutviklet og samlet i en praktisk verktøypakke som vil bli tilgjengelig for offentlige bygningseiere.

På norsk:

Guide med beskrivelse av alle verktøyene i verktøykassa, og hvordan de kan kombineres med hverandre:

EFFECT4buildings guide på norsk (PDF, 19 MB)

In English:

Guide with a general description of all tools in the toolbox and how they can be combined with each other, including project introduction: 

Download a high resolution version of the guide for printing: 
EFFECT4buildings combined guide for printing 

View a low resolution version of the guide online: 
EFFECT4buildings combined guide for web

Kalkulasjonsverktøy

Kalkulasjonsverktøy gir en oversikt over eksisterende og nye verktøy basert på metoder for beregning av tilbakebetalingstid, nåverdi, livsløpskostnader og andre kalkulasjonsmetoder.

Les mer om kalkulasjonsverktøy på den internasjonale siden

Bunting ("Bundling")

Bunting beskriver sammenslåing av tiltak for mange behov, som for eksempel energisparetiltak, vedlikeholdstiltak, utviklingstiltak og andre investeringer. Dette skal bidra til stordriftsfordeler og mer effektiv prosjekthåndtering.

Les mer om bunting på den internasjonale siden

Finansiering

Finansiering gir oversikt over muligheter for lån, tredjepartfinansiering og tilskudd eller subsidier fra lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Les mer om finansiering på den internasjonale siden

Mobilisering av beslutningstakere

Mobilisering av beslutningstakere gir tilgang til standardisert materiell for presentasjon av gevinst ved gjennomføring av energieffektiviseringstiltak overfor kommunestyre og fylkesting.

Les mer om mobilisering av beslutningstakere på den internasjonale siden

EPC – Energieffektivisering med sparegaranti

EPC beskriver en modell for kontraktsbasert energisparing hvor alle tiltak finansieres gjennom de garanterte besparelsene.

Les mer om EPC på den internasjonale siden

Multiservice-kontrakter

Multiservice-kontrakter skal i tillegg til energieffektivisering inneholde andre elementer og tilleggstjenester som for eksempel belysning, forbedret inneklima, redusert støy og estetiske verdier for å optimalisere investeringene.

Les mer om multiservice-kontrakter på den internasjonale siden

Grønne leieavtaler

Grønne leieavtaler gir tilgang til standardiserte avtaler for energieffektivisering i utleide fasiliteter hvor både utleier og leietager får fordeler.

Les mer om grønne leieavtaler på den internasjonale siden

Prosumerisme

Prosumerisme er både produksjon og forbruk av energi fra samme organisasjon eller bygg/eiendom.

Les mer om prosumerisme på den internasjonale siden

Tekniske løsninger

Tekniske løsninger vil synliggjøre tilgjengelig teknologi og "state of the art" innen relevante fagområder.

Les mer om tekniske løsninger på den internasjonale siden

Til toppen