Om prosjektet

EFFECT4buildings er et internasjonalt samarbeidsprosjekt. Målsetningen er å utvikle og teste ulike verktøy og modeller for økt energieffektivitet i offentlige bygg.

Samarbeidspartnere

Prosjektet har støtte gjennom

Logo samarbeidspartnere Effect4buildings - Klikk for stort bilde

Liggende logo for bruk på skjerm - Klikk for stort bildeLogo Effect4buildings - Klikk for stort bilde

 

 

 

I tillegg til Innlandet fylkeskommune bidrar regionale myndigheter, kommuner og teknologibedrifter fra Danmark, Sverige, Finland, Estland, Latvia og Polen.  

Se prosjektets internasjonale side

EFFECT4buildings skal:

 • utveksle erfaringer og kompetanse mellom deltakerlandene
 • øke lønnsomhet og minske risikoen ved investering i energieffektive tiltak
 • øke antallet energieffektiviserende tiltak
 • gi tilgang til verktøy og modeller som er testet
 • synliggjøre muligheter for å inkludere oppgraderingstiltak og redusere vedlikeholdsetterslep

Fylkeskommunens rolle

Innlandet fylkeskommune vil gjennom EFFECT4buildings:

 • gi fortløpende og jevnlig informasjon og kunnskapsdeling
 • gi tilgang til verktøy og gjennomføringsmodeller for økt energieffektivisering
 • videreutvikle og forbedre EPC-modellen
 • sørge for at kommunene får invitasjon til planlagte arrangementer

Innlandet fylkeskommune vil bidra til gode energieffektive tiltak i samarbeid med offentlige byggeiere i fylket.

Særskilt ansvar for EPC-modellen

I EFFECT4buildings-prosjektet har Innlandet fylkeskommune et særskilt ansvar for EPC-modellen (Engineering, Procurement and Construction, på norsk: energisparing i bygg).

Dette er basert på lang erfaring med modellen i Norge og kommuner i eget fylke. Målet er at erfaringer og testing i fylket og de øvrige partnerlandene skal gi en forbedret modell og utvidet bruk av dette verktøyet.

Planlagte aktiviteter og arrangementer i regi av EFFECT4buildings

 • Workshops med tema rundt mål i energi- og klimaplaner i kommunene
 • Seminarer med presentasjon av verktøy og gjennomføringsmodeller
 • Finne samarbeidspartnere blant kommunene til videreutvikling av EPC-modellen
Til toppen