Verdien av norsk deltakelse i Østersjø-samarbeidet

EFFECT4buildings ble trukket fram som eksempel på norsk deltakelse i strategiske viktige prosjekter i Østersjøen, på Østlandssamarbeidets webinar 25. februar.

25. februar 2021 arrangerte Østlandssamarbeidet et webinar som satte søkelyset på Østersjø-strategien og norsk deltakelse.

De ulike innleggene belyste merverdien av å involvere Norge som naboland i det makroregionale samarbeidet i Østersjø-regionen.

To konkrete prosjekt ble vist fram som eksempler på norsk deltakelse i strategiske viktige prosjekter i Østersjøen – STM Balt SAFE v/Kystverket og EFFECT4buildings v/Innlandet fylkeskommune.

Ca. 80 personer deltok på arrangementet.

Webinaret inngikk i EU-kommisjonen DG Regios uke for makro-regionalt strategisk samarbeid i Europa, og ble arrangert innenfor rammene av prosjektet Let’s Communicate. Medarrangører var Utenriksdepartementet og den norske delegasjonen i Brussel. Webinaret ble åpnet av ambassadør Per Sjaastad, nestleder ved EU-delegasjonen.

Se programmet og presentasjonene fra webinaret

Logo Østlandssamarbeidet - Klikk for stort bilde

Til toppen