Naturlig filtrering - miljøvennlig rensing av vann

Innlandet fylkeskommune har testet ut et nytt system for vannbehandling for å rense vannet i egne varmeanlegg.

Vannbehandling er en viktig faktor i alle vannbårne varmeanlegg. Erfaringsmessig vil rensing av vann redusere opphopning av innvendig belegg i form av partikler, bakterier og korrosjon i rør og varmeanlegg.

Rensing vil dermed gi bedre gjennomstrømning av vannet som medfører en mer effektiv varmefordeling i anlegget. Målet med vannbehandling er derfor å redusere energibruk, redusere service- og vedlikeholdskostnader og forlenge anleggets levetid.

Tradisjonelt har vannbehandling foregått ved kjemiske tilsetninger i vannet. Som et ledd i Innlandet fylkeskommunes tiltak for optimalisering av drift og reduksjon av energibruk har man ønsket å teste ut virkningen av grønnere alternativer i sine vannbårne varmeanlegg.  

Naturlig filtrering på Øvrebyen og Skarnes vgs

Innlandet fylkeskommune har testet ut et nytt system for vannbehandling for å rense vannet i egne varmeanlegg.

EnwaMatic vannbehandler ble installert på Øvrebyen videregående skole i mai 2018 og på Skarnes videregående skole i mai 2020.

Miljømessige fordeler større enn energigevinsten

Marcus Hermansson er FDV-operatør i Innlandet fylkeskommune og er godt kjent med installasjonen i de to byggene og hvordan de fungerer.

- Dette er en rensemekanisme som kobles på turvannet i anlegget og leder vannet gjennom en rense- og filtreringsprosess. Vannet ledes gjennom flere lag med rensende filter bestående av ulike lag med sand og grus som holder igjen partikler i vannet. Renset vann føres så tilbake til anlegget, forklarer Marcus.

EnWaMatic rensing av vann - Klikk for stort bildeEnWaMatic rensing av vann- Dette skal i teorien lede til lavere energibruk, men den største gevinsten er uten tvil den miljømessige, slår Marcus fast.

Den nye rensemekanismen tar kun i bruk naturlig filtrering av vannet og ingen kjemikalier blir tilført. 

- Når det er sagt, så ser det ut til å lede til en viss reduksjon av energibruken også, fortsetter Markus.

Øvrebyen videregående skole kunne etter første driftsår påvise en temperaturkorrigert reduksjon av energibruken på 6 % sammenliknet med de tre foregående årene. Selv ved sammenlikning for laveste forbruk i perioden var reduksjonen på 4.3 %.

På Øvrebyen skole opplevde de også at varmefordelingen i deler av anlegget fungerte bedre, og at de kunne opprettholde ønsket romtemperatur i tidligere problemområder.

- Vi har nå installert EnwaMatic også på Skarnes videregående skole, og håper å se de samme resultatene der, avslutter Marcus Hermansson.

Til toppen