Nå blir det lettere å gjøre bygninger mer energieffektive - Innlandet fylkeskommune

Nå blir det lettere å gjøre bygninger mer energieffektive

EFFECT4buildings-prosjektet lanserer nå en rekke verktøy for energieffektivisering i eksisterende bygg.

EFFECT4buildings-prosjektet har utviklet en rekke verktøy som byggeiere i offentlig sektor kan ta i bruk for å gjøre bygninger mer energieffektive. - Klikk for stort bildeEFFECT4buildings-prosjektet har utviklet en rekke verktøy som byggeiere i offentlig sektor kan ta i bruk for å gjøre bygninger mer energieffektive. Berliner Energieagentur GmbH Byggeiere i offentlig sektor kan bruke disse verktøyene for å oppnå langsiktige klima- og energimål.

Verktøyene er utviklet for å overbevise og støtte beslutningstakere, byggeiere og -forvaltere i offentlig sektor. I verktøypakka finner du blant annet Energisparing med resultatgaranti (EPC), grønne leieavtaler og egenproduksjon og videresalg av energi (prosumerisme).

Det er også utviklet en oversikt over tekniske løsninger som forenkler navigering mellom ulike løsninger i markedet.

Forbedrede verktøy for oppstart av EPC

Innlandet fylkeskommune har ledet utviklingen av guiden for en ny gjennomføringsmodell for Energisparing med resultatgaranti (EPC). En kartlegging viser at bruk av EPC gir vesentlig større energisparing enn tiltak i egen regi.

Nesten 80 kommuner og fylkeskommuner har spart mellom 20 og 40 prosent av sitt energiforbruk årlig takket være kontrakter med energientreprenører som gjennomfører en stor mengde tiltak innenfor et kort tidsrom.

EFFECT4buildings har utviklet en ny gjennomføringsmodell med kontraktsbasert samspill i analysefasen, inkludert tilhørende verktøy.

Tilgjengelig på fylkeskommunens nettsider

Liv Randi Lindseth. - Klikk for stort bildeLiv Randi Lindseth. Effect4buildings – Nye verktøy og maler er ferdig utviklet og tilgjengelig på Innlandet fylkeskommune sine nettsider. Dette tror vi kan være med å øke bruken av EPC – noe som har vært hovedmålet hele tiden, sier Liv Randi Lindseth i Linkon AS.

Hun har ledet dette utviklingsarbeidet på oppdrag for Innlandet fylkeskommune siden prosjektet startet i 2017. Nye verktøy og maler ligger ferdig utviklet og tilgjengelig på www.innlandetfylke.no/E4B.

Satser på solenergi

– EPC-guiden bygger blant annet på erfaringer fra Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Trysil og Engerdal kommuner, samt Oppland fylkeskommune, opplyser Lindseth.

– Hamar kommune har et mål om å redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030. De omorganiserer nå teknisk drift av bygningsmassen, og åpner for energisparing med resultatgaranti i nær framtid. Blant annet er det installert 1156 solcellepaneler på taket av Ankerskogen svømmehall, noe som vil produsere 287 MWh i året, forteller Lindseth.

Til toppen