Innlandet bidrar til energieffektivisering av europeiske bygg

Innlandet fylkeskommune har spilt en nøkkelrolle i å utvikle en verktøykasse for energieffektivisering av europeiske bygg.

Verdien av norsk deltakelse i Østersjø-samarbeidet

EFFECT4buildings ble trukket fram som eksempel på norsk deltakelse i strategiske viktige prosjekter i Østersjøen, på Østlandssamarbeidets webinar 25. februar.

Naturlig filtrering - miljøvennlig rensing av vann

Innlandet fylkeskommune har testet ut et nytt system for vannbehandling for å rense vannet i egne varmeanlegg.

Satser på solenergi og EPC i Hamar kommune

Omorganisering av teknisk drift av bygningsmassen baner vei for energisparing med resultatgaranti (EPC) i kommunen.

Lønnsomt, enkelt og inneholder lite jus

Entra tilbyr grønne fordelsavtaler for å få til et samarbeid med sine leietakere om å jobbe for energi- og miljøsmarte løsninger.

Avsluttet vellykket EPC-prosjekt før tiden

Innlandet fylkeskommune kunne avslutte sitt EPC-prosjekt fire år før garantifasen var over. Hvorfor det?

Til toppen