Nyheter E4B - Innlandet fylkeskommune
Bygg med EPC-prosjekt

Her kan du se foredragene fra seminaret 28. september på Hamar. 

EnWaMatic rensing av vann

Innlandet fylkeskommune har testet ut et nytt system for vannbehandling for å rense vannet i egne varmeanlegg.

Arne Arnesen, leder for eiendomsavdelingen i Hamar kommune

Omorganisering av teknisk drift av bygningsmassen baner vei for energisparing med resultatgaranti (EPC) i kommunen.

Trond Simonsen, miljøsjef i Entra

Entra tilbyr grønne fordelsavtaler for å få til et samarbeid med sine leietakere om å jobbe for energi- og miljøsmarte løsninger.

Morten Hoff på drift og vedlikehold, eiendomsavdelingen i Innlandet fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune kunne avslutte sitt EPC-prosjekt fire år før garantifasen var over. Hvorfor det?

Til toppen