EPC-modellen

Energisparing med resultatgaranti (EPC) er en utprøvd og vellykket modell for energisparing i bygg.

Innlandet fylkeskommune har et særskilt ansvar

I Effect4buildings-prosjektet har Innlandet fylkeskommune et særskilt ansvar for EPC-modellen og videreutvikling av dette verktøyet. Dette baseres på lang erfaring med modellen i Norge, og kommuner i eget fylke.

Målet er at erfaringer og testing i fylket og de øvrige partnerlandene skal gi en forbedret modell og utvidet bruk av dette verktøyet.

Hva er EPC-modellen?

EPC-modellen gir selvfinansierende oppgradering av kommunal eiendom.

Energisparing med resultatgaranti (EPC) er en utprøvd og vellykket modell for energisparing i bygg. Den er brukt av offentlige byggeiere for å nå klima- og energimål i et raskere tempo enn ved bruk av andre modeller. Det er fortsatt et stort og energisparepotensial i offentlig sektor.

  • mange tiltak på kort tid
  • betydelig reduserte energibesparelser
  • garanterte energibesparelser
  • tiltakene finansieres gjennom besparelsene
  • kommunen forholder seg til en entreprenør
  • entreprenøren tar risikoen
  • etter avtalt nedbetalingstid får kommunen hele gevinsten

Enova satser på EPC

Statsforetaket Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever blant annet kutt i utslipp av klimagasser og gode løsninger for energieffektivisering i bygg.

Enova går foran og baner vei for økt bruk av EPC i kommuner og fylkeskommuner. Gjennom informasjon og markedsføring fremgår det at Enova prioriterer EPC i egne tilskuddsordninger.

Informasjonsside om EPC
www.enova.no/kommuner
- egen nettside med informasjon, veiledning og nyttige maler

Tilskudd til helhetlig karlegging av bygg
- støtteordning som prioriterer EPC modellen
- kostnader til EPC-fasilitator kan inngå i grunnlag for støtte

Tilskudd til beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg
- støtteordning til investering i tiltak
- store prosjekter prioriteres

Verktøy for oppstart av EPC

Se og last ned verktøy for oppstart av EPC

Til toppen