Topplag til klimakonferanse

Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide kommer til Natur- og klimakonferansen 2023 som arrangeres  8. og 9. november.

Espen Barth Eide - Klikk for stort bildeEspen Barth Eide Cecilie B. Stuedal Det er Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet som er arrangør av det som skal bli en årlig natur- og klimakonferanse i regionen. Årets konferanse blir på Scandic Hamar. Målgruppen er kommuneansatte og kommunepolitikere. 

På kveldstid 8. november er det et åpent arrangement for alle. Her skal blant andre professor i biologi ved Universitetet i Oslo og leder av forskningssenteret CBA, Dag O. Hessen delta.

Påmeldingsfrist er 7. september 2023.

Meld deg på her.

Vil tilby en årlig møteplass

Hovedtemaet i år er å se natur- og klimakrisa i sammenheng. Forebygging av konsekvensene av ekstremvær som «Hans» er også på dagsorden under konferansen.

– Temaene for årets konferanse gjenspeiler klima- og naturkrisa vi nå står midt oppe i. Ambisjonen med konferansen er å tilby en årlig møteplass som gir kommunene faglig påfyll og inspirasjon til å jobbe videre med de komplekse utfordringene vi står ovenfor, sier rådgiver i Innlandet fylkeskommune, Kristin Stavnem.

Blant programpostene første dag av konferansen står Innsats2023, klimastatus Innlandet. Her vil Statsforvalteren i Innlandet gi en oppdatering av klimagassutslipp, klimaarbeid, ny statistikk, støtteordninger med mer.

Natur og klima må sees i sammenheng

Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide kommer til konferansen og står for åpningen. Både Anders Bryhn (UiO) og Anne Sverdrup Thygeson (NMBU) kommer til å gi oss det store bildet. De vil si noe om  hvordan natur og klima gjensidig påvirker hverandre og må sees i en sammenheng.

– Konferansen skal også være en del av oppfølginga av handlingsprogrammet i den nylig vedtatte regionale planen for klima, energi og miljø. Vi er veldig glade for at vi har fått med oss et topplag av innledere, avslutter Stavnem.

Konkrete løsninger

Andre innledere vil gå mer spesifikt inn på konkrete løsninger, som for eksempel Katharina Hobrak (NIBIO), som skal fortelle om arbeidet med kommunevise klimaregnskap for arealbrukssektoren.

Sverre Lundemo (WWF) som skal snakke om den nylig inngåtte Naturavtalen.

Anders Lie Brenna (Energi Watch) skal snakke om energieffektivisering, energibehov og arealbruk.  

Amy Oen (Norges Geotekniske Institutt) skal snakke om klimatilpasning og bruk av naturbaserte løsninger for å redusere risikoen for skader etter ekstremvær.

Her finner du mer informasjon og fullt program for Natur- og klimakonferansen 2023.