Nå kan du søke tilskudd til ladestasjoner

Ordningen gjelder etablering av offentlig tilgjengelige ladestasjoner for elbil. Søknadsfristen er 15. februar 2023. 

Klikk for stort bilde Mostphotos Innlandet fylkeskommune ønsker å fremskynde overgangen til nullutslippskjøretøy i bilparken i Innlandet.

En viktig forutsetning for denne overgangen er at det etableres ladestasjoner for elbiler. Innlandet fylkeskommune har i år satt av to million kroner til ordningen. 

Hvem kan søke?

Kommuner, borettslag/boligsameier og overnattingssteder/hoteller kan søke midler.

Hva gis det tilskudd til?

Det gis tilskudd til etablering av ladestasjoner for elbil. En ladestasjon er en parkeringsplass som har lademulighet og som er reservert kun for elbil.

Det kan søkes om inntil 30 000 kroner til ladestasjoner med to ladeuttak og to tilknyttede parkeringsplasser, eller inntil 60 000 kroner til ladestasjoner med fire ladeuttak og fire parkeringsplasser.

Her finner du mer informasjon om ordningen og hvordan du søker.

Til toppen