Klimapartnere Innlandet

Klimapartnere er et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter, som skal finne klimavennlige løsninger som bidrar til grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon.

Nyetablert i Innlandet

Klimapartnere Innlandet er i etableringsfasen i Innlandet og er del av et nasjonalt nettverk. I 2020 er det nå klimapartnere i alle av landets fylkeskommuner, enten under etablering eller med flere års drift.

Klimapartnere har skapt et viktig skjæringspunkt mellom private og offentlige aktører på tvers av sektorer i arbeidet med å kutte klimagassutslipp og skape grønn næringsutvikling.

Prosjektleder er ansatt

Amund Hagen Kristiansen har blitt ansatt i en heltidsstilling i Innlandet fylkeskommune som prosjektleder for Klimapartnere Innlandet fra 1. februar 2022. Han har siden oppstarten av prosjektet vært engasjert i en 50 prosent-stilling som ekstern rådgiver gjennom Framtiden i våre hender Innlandet.

Arena for å styrke grønn næringsutvikling

Innlandet fylkeskommune har satt seg offensive mål og ønsker å være fossilfri innen 2025. Innlandet har blitt et storfylke med noen av landets viktigste naturressurser. Landbruket og de store skogene på Innlandet gir muligheter for mer innovasjon og næringsutvikling mot en grønnere fremtid, men også industriklynger, muligheter for mer solenergi og andre prosjekter kan gi ny utvikling framover.

Gjennom bredt samarbeid på tvers av sektorer kan Klimapartnere Innlandet bli en viktig arena for å styrke grønn næringsutvikling og samle aktører som kan ha nytte av tettere samarbeid og deling av kunnskap.

Partnerskap

Klimapartnere er et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter. Gjennom samhandling og dialog skal de finne klimavennlige løsninger som bidrar til grønn næringsutvikling og reduksjon av klimagasser.

Klimapartnere skal skape gode og effektive møteplasser for å dele kunnskap og erfaringer. Nettverket er nasjonalt og er i stor utvikling.

Deltakelse i Klimapartnere Innlandet

Ønsker du at virksomheten din skal være en spydspiss innen grønn omstilling, samfunns- og næringsutvikling? Eller kjenner du til en virksomhet som bør være med i vårt nettverk?

Ta kontakt med prosjektleder på telefon eller e-post.

Her kan du gå til nettsiden til Klimapartnere Innlandet

Til toppen