Søk om midler til friluftslivstiltak

Frivillige organisasjoner, kommuner og friluftsråd som jobber for å fremme friluftslivsaktivitet, kan søke om midler.

To menn og ei jente på sykkeltur i skogen - Klikk for stort bilde Mostphotos Innlandet fylkeskommune forvalter tilskuddsordninger til friluftsliv (Kap. 1420 post 78).

Det er ulike ordninger å søke på for de ulike målgruppene.

Søknadsfristen er 15. januar for sikring av friluftsområder, og 1. februar for de andre ordningene. Du må søke via søknadsportalen til Miljødirektoratet.

Friluftslivsaktivitet (lokale og regionale tiltak)

Ordningen skal medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga.

Søknadsfrist 1. februar 2022.

Hvem kan søke?

  • Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)
  • Interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv

Søknadsskjema
Du søker via elektronisk skjema på søknadsportalen til Miljødirektoratet:

Gå til søknadsskjema og mer informasjon

Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde

Kommuner kan søke om midler til tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikrede friluftsområder og i områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven. 
Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal områdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for friluftsliv for allmenheten.

Søknadsfrist 1. februar 2022.

Hvem kan søke?
Bare kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke.

Søknadsskjema
Du søker via elektronisk skjema på søknadsportalen til Miljødirektoratet:

Gå til søknadsskjema og mer informasjon

Statlig sikring av friluftsområder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale. 
Ordningen skal medvirke til at viktige friluftslivsområder ivaretas og tilrettelegges for dagens befolkning og framtidige generasjoner. 

Søknadsfrist 15. januar 2022.

Hvem kan søke?
Bare kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke.

Søknadsskjema
Du søker via elektronisk skjema på søknadsportalen til Miljødirektoratet:

Gå til søknadsskjema og mer informasjon

Til toppen