Millioner til kultur - Innlandet fylkeskommune

Millioner til kultur

Hovedutvalg for kultur har fordelt over 6,6 millioner kroner. Av dette 4,8 millioner i spillemidler.

Klikk for stort bilde Mostphotos Det ble fordelt midler til en rekke kulturtiltak under møtet i hovedutvalg for kultur onsdag 30. juni 2021.

Utover spillemidlene til kulturarenaer ble det fordelt over 1,8 millioner kroner til andre kulturformål i Innlandet. 

Opprettelsen av Nasjonalparkriket Friluftsråd ble tildelt 250 000 kroner til første driftsår i tråd med fylkeskommunedirektørens innstilling.

Som interkommunalt friluftsråd skal Nasjonalparkriket Friluftsråd i Nord-Gudbrandsdal skape flere og bedre friluftsmuligheter for innbyggerne, ha som målsetting å øke tilførselen av eksterne midler til friluftstiltak i vesentlig grad og øke samarbeid mellom medlemskommuner, lag/foreninger og friluftsorganisasjoner i regionen.

Fordeling av spillemidler til kulturarena 2021

Fordeling av spillemidler til kulturarena 2021
Kommune Søker Tilskudd
Våler Nytt bibliotek 1 500 000
Os Dalsbygda samfunnshus 200 000
Hamar Hamar bispedømme/Hamar domkirke 200 000
Tolga Kultuhus/øvingsrom 500 000
Lillehammer Fabrikken 300 000
Stange Børsen kulturhus 900 000
Nord-Odal Prestegården kulturfellesskap 1 200 000

Det er ikke budsjettert med støtte til vernede bygninger i privat eie i 2021. Hovedutvalg for kultur støtter følgende tiltak og prosjekt som oppfølging av Fylkesdelplan for kulturminner i Hedmark (2005):

Støtte til kulturminnetiltak 2021

Støtte til kulturminnetiltak 2021
Kommune Prosjekt Tilsagn
Rendalen Restaurering Roningsbua, Sølensjøen 20 000
Rendalen Restaurering naust, Fiskevollen 50 000
Trysil Innbygda gjerdeprosjekt 60 000
Kongsvinger Restaurering steinhus i Øvrebyen 50 000
Stange Restaurering Fallåa fløtningsanlegg 70 000

Andre tildelinger

LIMPI ( (Lillehammer Institute of Music Production and Industries) fikk tildelt 700 000 kroner i utviklingsmidler. 

Friluftslivets ferdselsårer fikk tildelt 630 000 kroner, der midlene fordeles på kommunene Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Tolga, Tynset og Stor-Elvdal med 70 000 kroner hver. 

Her finner du saksdokumentene alle sakene som ble behandlet i hovedutvalg for kultur 30. juni 2021.

Til toppen