Fysisk aktivitet i Innlandet

Et nytt kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet i Innlandet viser at 3 av 10 er så aktive som de bør være.

Snø, ski - Klikk for stort bildeKunnskapsgrunnlaget sammenstiller kunnskap om fysisk aktivitet fra en rekke ulike kilder nasjonalt og i et Innlandsperspektiv.

Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet av SPINN ved Fakultetet for helse og sosialvitenskap (HSV) på Høgskolen i Innlandet. Østlandsforskning (ØF) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet har bistått i utarbeidelsen.

3 av 10 er så aktive som de bør være

I gjennomsnitt oppfyller ca. 30 prosent av den voksne befolkningen de nasjonale minimumsanbefalingene om fysisk aktivitet. Andelen varierer noe ut ifra alder og utdanningsnivå.

De fleste 6-åringer oppfyller minimumsanbefalingene, men andelen faller jo eldre barna blir, og blant 15-åringene oppfyller kun halvparten anbefalingene.

Litt over 14% i Innlandet svarer at de aldri trener.

Barn i Innlandet har mer skjermtid

Som hovedtendens er det ikke store forskjeller mellom fysisk aktivitet blant Innlandets befolkning, sammenlignet med Norge som helhet.

Et unntak er likevel at betydelig flere barn i Innlandet bruker mer enn fire timer foran en skjerm utenom skolearbeid enn landsgjennomsnittet.

Innlendinger går mer på ski

Friluftsaktiviteten som flest driver med er gåturer i nærheten av hjemmet, etterfulgt av fotturer i fjell, skog og mark, og bading. Her kommer Innlendingene likt ut som landsgjennomsnittet.

Innlandet har for øvrig en større andel som tar skiturer i fjell, skog eller mark enn landsgjennomsnittet, samt flere som driver med jakt.

Les hele kunnskapsgrunnlaget for fysisk aktivitet i Innlandet her (PDF, 2 MB)

Til toppen