Seksjon Idrett og friluftsliv - Innlandet fylkeskommune

Seksjon Idrett og friluftsliv

Seksjon for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Innlandet tilhører kulturavdelingen med kontorsted på Lillehammer.

Kari Nilsen leder seksjonen som består av følgende rådgivere med hver sine ansvarsområder:

Navn

Ansvarsområder

Kari Nilssen
seksjonssjef

Mobil 480 74 327

 • Ledelse, økonomi, planarbeid
 • Samarbeid på tvers, ressursgrupper (OLTI, SPINN, Antidoping, Legacy)
 • Søknadsbehandling spillemidler

Tuva Eiklid
rådgiver

Mobil 992 73 740

 • Friluftsliv– inkl. høring planer
 • Anleggsutvikling og spillemidler
 • Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
 • Dagsturhytta

Lars Gotaas
rådgiver

Mobil 411 06 913

 • Anleggsutvikling og spillemidler
 • Friluftsliv – inkl. høring planer
 • Plan for friluftslivets ferdselsårer

Kjersti Huber Rønning
rådgiver

948 11 726

 • Kompetansearbeid
 • Partnerskapsavtaler
 • Arrangementsutvikling
 • Planarbeid
 • Friluftsliv- søknadsbehandling

Per Lind Madsen
rådgiver

Mobil 915 77 969

 • Kompetansearbeid 
 • Arrangementsutvikling
 • Anleggsutvikling og spillemidler
 • Padleleden

Ingeborg Lunde 
rådgiver folkehelse

Mobil 992 79018

 • Plan for friluftslivets ferdselsårer (1)
 • Kartlegging og verdsetting av friluftsområder (1)
 • Myke trafikanter
Til toppen