Samer i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Samer i Innlandet

Nå er det under en måned til samenes nasjonaldag, 6. februar. 

Samisk vinterboplass i Engerdal - Klikk for stort bildeSamisk vinterboplass i Engerdal Marius Græsby, Innlandet fylkesbibliotek Visste du at Innlandet har et eget samisk reinbeitedistrikt i Engerdal? Det heter Svahken sitje/Elgå reinbeitedistrikt.

Innlandet fylkeskommune (tidligere Hedmark) har et eget ansvar for å følge opp det sørsamiske miljøet, senest beskrevet i den nye samarbeidsavtalen mellom Innlandet fylkeskommune og Sametinget.

Det innebærer at vi blant annet kjøper tjenester fra kultur- og bibliotekbussen til Trøndelag fylkesbibliotek, som har den samiske befolkningen på Østlandet som målgruppe.

Som en del av satsingen på det samiske tildelte Innlandet fylkeskommune ANNO museum 550 000,- kr. i desember for å utvikle et permanent sørsamisk formidlingsopplegg ved Glomdalsmuseet i Elverum og Blokkodden villmarksmuseum i Engerdal.

Vi håper dette vil styrke informasjonsarbeidet knyttet til den sørsamiske kulturarven, og at enda flere i fylket får mulighet til å lære om den.  

Mange med samiske røtter.

I tillegg til sørsamene i Engerdal har Innlandet mange innbyggere med samiske røtter. Mjøsa og omegn sameforening jobber aktivt med samisk språkopplæring, duodji og formidling av samisk kulturhistorie. To av medlemmene i foreningen har også gitt ut barnebøker på samisk/norsk:

I tillegg til å skrive bøker har Susanne Vallesæter startet bedriften Urhjertet AS. Med støtte fra Innlandet fylkeskommune skal Urhjertet gjennomføre prosjektet «Samene som urfolk», et formidlingsopplegg rettet mot barn i utvalgte barnehager og grunnskoler.   

Markering av samenes nasjonaldag.

Vi ønsker bibliotekene lykke til med feiringen av samenes nasjonaldag. Det går an å kontakte både foreningen og forfatterne i forbindelse med arrangementer eller bokpresentasjoner. Kontaktinformasjon ligger på hjemmesiden til Mjøsa og omegn sameforening

Tekst og bilde: Marius Græsby, rådgiver Innlandet fylkesbibliotek

Til toppen