Nyhetsbrev fra Innlandet fylkesbibliotek nr. 4/2021

Vi presenterer vårens aktivitetsprogram.

God Jul - Klikk for stort bilde Marius Græsby I årets siste nyhetsbrev får du oversikt over mye av det fylkesbiblioteket kan tilby av kurs, aktiviteter og samlinger våren 2022. I serien om nyansatte bibliotekarer kan vi denne gang presentere Øyvind Haug fra Dokka videregående skole.

Den 9. desember vedtok fylkestinget ny kulturstrategi for Innlandet. Strategien vil være et viktig styringsdokument for oss i arbeidet med bibliotekutvikling fremover. Takk til alle som har bidratt med innspill og høringssvar. Les mer Les mer om kulturstrategien 

Høstens prosjekttildeling fra Nasjonalbiblioteket til aktiv formidling gikk til hele 19 folkebibliotek i Innlandet. Nyheten har vi publisert på forsiden av fylkeskommunens hjemmeside og i Lokalradioene i Innlandet. Vi gratulerer! 

Det nasjonale prosjektet Formidlingskompetanse i bibliotek (FIF) er godt i gang. Mange fra Innlandet har søkt om plass på det nye studiet hos OsloMet. På nyåret lanseres også kulturfondstafetten der innlandsbibliotekarer formidler. 

I 2022 er det Innlandets tur til å delta i den nasjonale arbeidsgruppa for Sommerles, sammen med Oslo og Vestfold og Telemark. Vi gleder oss til å komme tettere på satsingen, som vil komme alle barna i Innlandet til gode. 

Til slutt kan vi melde om at fylkesbiblioteket bidrar med kr. 100 000 til ekstra innkjøp av e-bøker og lydbøker før jul. Ansvarlig for e-bøker i Innlandet, Marius Græsby, kan forsikre om at vi kommer til å bruke disse midlene på reservasjoner og etterspurte titler, slik at utvalget og tilgjengeligheten gjennom jula er god. 

Tone Nyseter - Klikk for stort bildeTone Nyseter Jørgen Skaug På vegne av alle ansatte i Innlandet fylkesbibliotek takker vi for godt samarbeid i året som har gått og ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

Tone Nyseter 
fylkesbiblioteksjef 

Kurs og arrangementer våren 2022 

Oppdatert program, tidspunkter og mer informasjon på vår hjemmeside.
Med forbehold om endringer.

Arrangementskalender på hjemmesiden vår

NB! UTSATT - Omvisning på Deichman Bjørvika 

Omvisningen på Deichman er utsatt.

Fagprat for innlandsbibliotekarer

En gang hver måned arrangerer vi Fagprat for innlandsbibliotekarer på Teams. På disse møtene vil vi invitere eksterne ressurspersoner, dele erfaringer og diskutere aktuelle problemstillinger. 

Bibliotekledernettverk

Dette skal være en digital møteplass for bibliotekledere i Innlandet. Her diskuterer vi aktuelle problemstillinger, utfordringer og deler med hverandre. 

Digitale fagmøter for bibliotekarer i den videregående skolen

Vi møtes en gang per måned der vi tar opp ulike temaer, inviterer gjester, deler erfaringer og boktips. Invitasjon sendes ut på mail.  

Nettverkssamling for Shared reading

Nettverk for Shared reading er for bibliotekansatte som har gjennomført kurs i Shared reading.

Nyansattes dag         

Innlandet fylkesbibliotek presenterer seg selv og sine tjenester for nytilsatte i bibliotek i Innlandet. Møtet blir på Teams. 

Introduksjonskurs for nytilsatte biblioteksjefer

Innlandet fylkesbibliotek samarbeider med fylkesbibliotekene i Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark om et digitalt kurs for nytilsatte biblioteksjefer.  

Samling for bibliotekansatte i Mjøsbybibliotek-prosjektet  

Informasjon om program blir sendt ut direkte til deltakerne i prosjektet Mjøsbybiblioteket.

Nettverksmøte for barne- og ungdomsbibliotekarer

Nettverk for barne- og ungdomsbibliotekarer er for bibliotekansatte som jobber med formidling for barn og ungdom.

Kurs i konflikthåndtering i bibliotek

Det legges opp til et pedagogisk kurs med praktiske eksempler. Målet er å gi ansatte tips og råd i møte med utfordrende atferd.  

Boklek-turné til alle folkebibliotekene i Innlandet

Boklek er en forfatterturné for alle skolestartere i Innlandet. Prosjektet er et samarbeid mellom Innlandet fylkesbibliotek, Norsk Litteraturfestival og alle folkebibliotekene i Innlandet og er støttet av Eidsiva.  

Inspirasjonssamling for leseombud

Foreningen Leser søker bok gir formidlingstips, inspirasjon og påfyll.

Bibliotekprogram under Norsk Litteraturfestival

Vi arrangerer bibliotekdebatter i samarbeid med Norsk Bibliotekforening under litteraturfestivalen på Lillehammer.

Regionale bibliotekledermøter

Datoer kommer etter hvert.

Bokbussen i Innlandet fortsetter sin kjøring til skolene

Kjøreruta for våren 2022 er klar.

Presentasjon av ny bibliotekansatt i Innlandet

Navn: Øyvind Øyvind Haug - Klikk for stort bildeØyvind Haug Olav Birketveit Haug 

Tittel/arbeidssted: Bibliotekar ved Dokka videregående skole. 

Bakgrunn/tidligere arbeidssted:  Jeg har jobbet med diverse oppgaver som katalogisering av samlingen etter Ivar Mortensson-Egnund på museumssenteret Ramsmoen på Tynset. Jeg har også vært assistent på bibliotekene ved Tynset Barneskole og Nord-Østerdal videregående skole. 

Hvorfor valgte du å bli bibliotekar: Jeg var usikker på hva jeg ville gjøre etter videregående. I denne perioden fikk jeg prøvd meg på biblioteket på Nord-Østerdal videregående skole hvor jeg ble mer og mer overbevist om at dette var jobben for meg. Jeg sendte så en søknad om studieplass og «the rest is history». 

Hva ser du som det mest positive ved jobben din? Det mest positive er at jeg kan jobbe med folk, og bidra til å hjelpe dem i ulike situasjoner. Det å kunne gi brukerne og kolleger en positiv opplevelse, og litt humor i hverdagen er veldig viktig for meg. Jeg tenker at man skal gå ut av biblioteket med et smil. 

Hvilken bok/spill/film er du opptatt av akkurat nå? Akkurat nå er jeg opptatt av spillet Lord of the Rings Online. Det er basert på Tolkiens verden om Ringenes Herre. Spillet klarer å fortelle sine egne historier med karakterer som overbeviser om deres motivasjoner og vekker medfølelse.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Her kan du melde deg på våre nyhetsbrev 
Ved å fylle inn ditt navn og e-post adresse så får du automatisk tilsendt lenke fire ganger i året.

Du kan når som helst melde deg av her. Informasjonen som lagres deles ikke med noen og brukes utelukkende til å sende ut nyhetsbrev. Ved avmelding vil all informasjon slettes. 

Arkiv for nyhetsbrev

Kontakt oss gjerne!

Er det noe du ønsker å drøfte, lufte, spørre om, eller diskutere? Husk at det bare er å ta en telefon eller sende en e-post til oss på fylkesbiblioteket. Vi er alltid interessert i å høre om hva som rører seg i biblioteklandskapet i Innlandet. Her finner du kontaktinformasjon.

Redaktør for nyhetsbrevet: Solfrid Reum Flatla og Randi Forberg Wist, rådgivere ved Innlandet fylkesbibliotek. 

Til toppen