Nasjonalbiblioteket lyser ut midler til aktiv formidling - Innlandet fylkeskommune

Nasjonalbiblioteket lyser ut midler til aktiv formidling

Boklek - Klikk for stort bilde Innlandet fylkesbibliotek I følge Bibliotekutvikling.no er det nå lyst ut midler til aktiv formidling med søknadsfrist 12. oktober.

Søknadsportalen åpner 14. september.

Nasjonalbiblioteket valgte i vår å omdisponere midlene i forrige søknadsrunde til krisepakker under korona-nedstengningen. Alle som søkte midler sist, må nå søke på nytt. Ordlyden i utlysningen er også noe endret og du finner hele teksten på bibliotekutvikling.no.

Fylkesbibliotekene med felles søknad

Fylkesbibliotekene i Norge er i dialog om en mulig felles søknad som skal gjøre oss bedre rustet til å styrke formidlingskompetansen i folkebibliotekene. Dersom vi får til dette, vil det resultere i en omfattende søknad som Innlandet fylkesbibliotek slutter seg til.

Kontakt oss for råd og veiledning

Dersom dere har en prosjektidé dere ønsker å drøfte, eller ønsker råd om søknadsskriving, er det bare å ta kontakt med oss i fylkesbiblioteket.

Oversikt over kontaktopplysninger til ansatte.

De som kan søke om midler er folkebibliotek, storbybibliotek og fylkesbibliotek.

Vi ønsker alle lykke til med høstens søknadsrunde.

Tone Nyseter
Fylkesbiblioteksjef

Til toppen