Innlandet fylkesbibliotek - vårt første nyhetsbrev - Innlandet fylkeskommune

Innlandet fylkesbibliotek - vårt første nyhetsbrev

Vi ønsker alle folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skoler i Innlandet et godt nytt bibliotekår!

Klikk for stort bildeInnlandet fylkesbibliotek Marius Græsby I det følgende vil du få en presentasjon av alle ansatte hos Innlandet fylkesbibliotek og en kort oversikt over de foreløpige kompetanse- og ansvarsområdene til den enkelte. Vi vil oppdatere med eventuelle endringer og nye områder etter hvert. Alle rådgiverne har også fått ansvar for å være kontaktperson for hver sin region. I dette nyhetsbrevet vil dere også få litt informasjon om e-bøker og om fylkesbibliotekets søknad til Nasjonalbiblioteket om prosjektmidler. Prosjektet vi søker om skal komme alle bibliotekene i Innlandet til gode, og vi håper det blir godt mottatt. Vi ser frem til godt samarbeid!

På vegne av alle ansatte,
Tone Nyseter
Fylkesbiblioteksjef

Om oss

Tone Nyseter – Fylkesbiblioteksjef

Klikk for stort bildeTone har vært leder for Oppland fylkesbibliotek siden 2014 og er nå fylkesbiblioteksjef for Innlandet fylkesbibliotek. Tidligere har hun blant annet vært rådgiver ved Oppland fylkesbibliotek og biblioteksjef for Gjøvik bibliotek og litteraturhus. Tone har en Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap innen fagkretsen Bibliotek og samfunn.
 

Kari Anita Johansen – Sekretær

Klikk for stort bildeKari jobber med personalarbeidet på Innlandet fylkesbibliotek og sørger for at alle får lønn. Hun fører regnskapet og tar seg av økonomien vår, inkludert fakturabehandling og innkjøp av varer og bøker. Det er også Kari som katalogiserer og klargjør bøkene til bokbussen.

 

Trygve Ramnefjell – Litteraturformidler på Bokbussen

Klikk for stort bildeTrygve er skuespiller, forteller og tidligere sølvvinner i NM i litteraturformidling. Han er stort sett ute på tur med bokbussen, så han ser vi på biblioteket dessverre ikke så mye til. Det gjør derimot barn og unge rundt om i fylket. Når bokbussen kommer på besøk står både teaterforestillinger, bokprat og utlån på programmet. Trygve har Mastergrad i folkesang og formidling. Grunnfag i norsk, sosialantropologi og filosofi.

Jens Erik Kjelstad – sjåfør på Bokbussen

Klikk for stort bildeJens Erik sørger for at bussen kommer seg frem over det ganske fylke – uansett årstid og føre. Han passer på at bussen til enhver tid er i tipp topp stand og sørger for at teknikken er på plass til forestillinger. Sammen med Trygve hjelper han alle barn som møter opp med å finne akkurat den riktige boka å ta med seg hjem. 
 

Olav Birketveit – IKT og kommunikasjonsrådgiver

Klikk for stort bildeOlav er rådgiver for kommunene innenfor IKT og digitalisering. Han er vår webredaktør og superbruker på diverse applikasjoner. Olav jobber for at bibliotekene til enhver tid skal ha de beste digitale løsningene, og jobber for å gjøre e-bøker mest mulig brukervennlig. Olav er IT-kandidat, Webmaster og Diplom-markedsfører innen markedskommunikasjon. Han er kontaktperson for Lillehammer-regionen og Midt-Gudbrandsdalen.  

Marius Græsby – Rådgiver

Klikk for stort bildeMarius jobber med e-bøker sammen med Olav. Er det noe dere lurer på i forbindelse med Bookbites, er det Marius eller Olav dere kontakter. Marius har også mye kompetanse på fotografering, så om dere trenger hjelp med foto og bildebruk i biblioteksammenheng, er det bare å ta kontakt. Han har utdannelse innen litteraturvitenskap, pedagogikk og bibliotekfag. Marius er kontaktperson for bibliotekene i Hamar-regionen. 

Marianne Kolstad - Rådgiver

Klikk for stort bildeMarianne jobber mot videregående skoler, og er kontaktperson for skolebibliotekarene sammen med Randi. I tillegg jobber hun med litteraturformidling. Hun er ansatt i et engasjement for Silje Torp. Marianne er utdannet adjunkt med nordisk og religion samt PPU og noen emner i norsk. Hun har årsenheten i bibliotek- og informasjonsvitenskap og «Veiledning, læring, og evaluering i en digital skolehverdag». Marianne er kontaktperson for bibliotekene i Nord-Gudbrandsdalen. 

Cecilie Lønnum - Rådgiver

Klikk for stort bildeCecilie samarbeider med Norsk Litteraturfestival om Boklek, årlige debatter og seminarer under litteraturfestivalen på Lillehammer. Hun jobber også med bibliotekstatistikk sammen med Øystein og med transportordningen sammen med Berit. Av utdannelse har hun en Bachelorgrad i Bibliotek- og informasjonsvitenskap. Cecilie er fylkeskontakt for Leser søker bok og kontaktperson for bibliotekene i Gjøvikregionen, inkludert Gran. 

Linn Sunne - Rådgiver

Klikk for stort bildeLinn jobber som Litteraturformidler og har i 2019 vært rundt om i fylket med Lesegleder. Sommerles er et annet ansvarsområde. Trenger du råd om formidlingsteknikker, metoder, verktøy og nettverk er det Linn du bør kontakte. Hun har en master i Bibliotek- og informasjonsvitenskap og er i gang med en master i Public Administration. I tillegg har hun fag innen IT, sosiologi, folkloristikk og norskdidaktikk. Linn er kontaktperson for bibliotekene i Sør-Østerdalen.

Øystein Stabell – Rådgiver

Klikk for stort bildeØystein har de siste fem årene ledet pilotprosjektene Sponsorsamarbeid i bibliotek (2015-2017), Bruk & Del (2017-2018) og Biblioteket som samskaper (2018-2020). Spør Øystein om samskaping, samarbeid med lokalt næringsliv, prosjektarbeid- og søknad, bibliotekstatistikk, KOSTRA og samlingsutvikling. Han har Bachelorgrad i Bibliotek- og informasjonsvitenskap. Øystein er kontaktperson for bibliotekene i Valdres-regionen. 

Berit Strømshoved - Rådgiver

Klikk for stort bildeBerits ansvarsområder er internasjonale prosjekter, litteraturfylket Innlandet, UNESCO Litteraturby og kulturformidling generelt. Hun jobber med transportordning sammen med Cecilie. Et av områdene hun jobber med nå er Aukrust-jubileet. Berit har en bachelor i bibliotek- og informasjonsfag, et årsstudium i kulturadministrasjon, Praktisk Pedagogisk utdanning og lederutvikling fra KS. Berit er kontaktperson for bibliotekene i Nord-Østerdalen.

Randi Forberg Wist - Rådgiver

Klikk for stort bildeRandi jobber sammen med Marianne mot videregående skoler og er kontaktperson for skolebibliotekarene. Sammen med Olav og Tone skal hun sørge for å holde dere oppdatert gjennom nyhetsbrevet som vil komme ut 3-4 ganger årlig. Hun jobber i tillegg med forskningsformidling. Hun har en master i bibliotek- og informasjonsvitenskap og en Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i psykologi. Randi er kontaktperson for Kongsvinger-regionen.   

 

Hva skjer fremover

BookBites

Etter anbudsrunden i sommer/høst ble det klart at BookBites erstatter eBokBib som plattform for e-bøker og e-lydbøker fra 6. januar 2020. Alle folkebibliotekene og en del bibliotek i videregående skole har nå tatt i bruk appen. Vi opplever få problemer knyttet til oppstarten. Appen har mange muligheter når det gjelder tilpasning av tekst, bakgrunnsfarge og oppsett. Den inneholder ulike virkemidler som visualisering av boktykkelse og beregning av lesetid.

Gjennom utformingen av bokhyller på lånernes startside vil hvert enkelt bibliotek kunne drive aktiv formidling. Her vil dere ha mulighet til å presentere bøker knyttet til aktuelle temaer, markeringer eller sjangere på ulike måter. Frem til våren vil innkjøpene av nye titler foregå som i 2019. Strukturen kommer til å endres noe etter dette og det vil jobbes for utarbeidelsen av en ny betalingsmodell for bibliotekene.

Forskningsformidling

Vi har søkt Nasjonalbiblioteket om midler til prosjektet Forskningsformidling. Innlandet fylkesbibliotek ønsker å fortsette den gode satsningen som har blitt gjort gjennom mange år på litteraturformidling og vi har et rykte å leve opp til: Litteraturfylket Innlandet. Det er imidlertid viktig at vi husker på at litteraturformidling også inkluderer formidling av faglitteratur. Vi mener at dette prosjektet kan være en måte å fremme faglitteraturen på.

Å tilgjengeliggjøre offentlig finansiert forskning for allmennheten er et samfunnsoppdrag. I fylket vårt forskes det på mange spennende temaer og denne forskningen ønsker vi at folk i Innlandet skal få kjennskap til. Dette vil vi gjøre gjennom å få forskerne fra NTNU og HINN til å presentere sin forskning gjennom foredrag på bibliotekene i fylket vårt. Fylkesbiblioteket vil finansiere dette gjennom midlerne vi søker på fra NB.

Hvis vi får midler til søknaden vår er planen å lage en nettside med en oversikt over alle de ulike forskerne og de foredragene de kan tilby. Bibliotekene i fylket vil kunne gå inn på siden, lese om de ulike foredragene og ta kontakt med den forskeren de ønsker å ha på besøk. Dere markedsfører foredraget som dere ønsker i avis, radio, nettside og sosiale medier. Tekst og bilde kan dere ta fra siden vår.

Dette vil være ferdige foredrag på bestilling og ikke innebære kostnader eller ressurser for dere utover å holde selve arrangementet. Gir dere oss beskjed om foredragene dere bestiller kan vi plotte det inn i en fellesoversikt hos oss. Hvis dere vil vite mer om prosjektet kan dere lese om Forskningsformidling på Universitetet i Sørøst-Norge. Det er denne malen vi tenker oss å følge. Mer informasjon om dette vil komme når vi får svar fra Nasjonalbiblioteket.

Samling for skolebibliotekarer 3. og 4. februar – lunsj til lunsj

Her vil det bli faglig påfyll, inspirasjon og muligheter til å bli kjent på tvers av tidligere fylkesgrenser. Temaer vil være skolebibliotek i utvikling, samskaping i skolebibliotek og opphavsrett. Vi vil også snakke om skolebibliotekstrategi, kurs og fagforum.

Inspirasjonssamling for leseombud og Bok til alle-bibliotek 4. mars kl. 10-15 på Hamar

Her vil det handle om formidling og fortellerteknikk ved Linn Sunne og Veronica Salinas.

Læringsnettverk i litteraturformidling

Bibliotekansatte i Innlandet inviteres til erfaringsdeling og litteraturformidling for hverandre.

  • 19. februar kl. 10.00 - 14.00 på Gjøvik rådhus
  • 10. mars kl. 10.00 - 14.00 på Elverum rådhus
  • 16. april kl. 10.00 - 14.00 på Kongsvinger bibliotek
  • 17. april kl. 10.00 - 14.00 på Nord-Aurdal bibliotek

Biblioteksjefmøter i Innlandet fylkeskommune

I løpet av året skal vi prøve å arrangere biblioteksjefmøter i hver region. Vi vil komme tilbake med tidspunkter og steder.

Samsøk - søk i Innlandets bibliografiske baser

17. januar ble samsøk for Hedmark og Oppland slått sammen til Innlandet. Lenke til nettsiden samt mange andre fellestjenester og ressurssider finner dere på Innlandet fylkesbibliotek sin nye hjemmeside: https://innlandetfylke.no/tjenester/fylkesbiblioteket/

Til toppen