Innlandet deltok på internasjonal bibliotek-kongress

2000 bibliotekfolk fra hele verden møttes i Dublin under mottoet Inspire, engage, enable, connect.

IFLA - kongressen 2022 - Klikk for stort bildeIFLA - kongressen 2022 Linn T. Sunne The International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA, hadde igjen sitt årlige møte etter to års Koronapause. I juli i år møttes 2000 bibliotekfolk fra 100 land i Dublin til den 87. IFLA-kongressen.

I løpet av fire dager var det over 180 faglige programposter, det var møter i ulike fagseksjoner, utstillinger og bibliotekbesøk. Missoula public library i Montana, USA, ble kåret til årets bibliotek på grunn av sine gode lokaliteter, men ikke minst på grunn av måten de har klart å bli en viktig og aktiv møteplass i byen.

Diplom

På kongressen deltok rundt 40 norske bibliotekarer. En av disse er fra Innlandet, rådgiver Linn T. Sunne på fylkesbiblioteket. Hun er en del av seksjonen for barne- og ungdomsbibliotekarer, som arrangerte tre programposter på årets konferanse.

IFLA - kongressen 2022 - Klikk for stort bildeIFLA - kongressen 2022 Linn T. Sunne Seksjonen har medlemmer fra rundt femten land og arbeider blant annet med å lage retningslinjer for barnebibliotek for hele verden. Denne seksjonen fikk også diplom for å være en av de mest aktive og innflytelsesrike i organisasjonen.

Biblioteket som demokratisk arena, betydningen av en befolkning som kan lese og reflektere og bibliotek og klima var aktuelle temaer på kongressen. Den tidligere irske presidenten Mary Robinson holdt en engasjert og inspirerende tale om klima og erklærte seg selv som «a prisoner of hope».

Til toppen