Fylkesbiblioteket etablerer Mjøsbybiblioteket - Innlandet fylkeskommune

Fylkesbiblioteket etablerer Mjøsbybiblioteket

Folkebibliotekene i Hamar, Ringsaker, Lillehammer og Gjøvik har mottatt en halv million kroner i prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket for å utvide samarbeidet.

Klikk for stort bilde VRI Innlandet Innlandet har ingen storbyer, men dette forprosjektet skal bidra til at et sterkere samarbeid mellom de største kommunene kan utløse større prosjektmidler ved senere utlysninger fra Nasjonalbiblioteket.  

Rom for demokrati og dannelse

- Samarbeid og utvikling er et satsingsområde i den nasjonale bibliotekstrategien «Rom for demokrati og dannelse» og passer godt inn under våre utfordringer når det gjelder regional bibliotekutvikling i Innlandet, sier fylkesbiblioteksjef Tone Nyseter.  

Silje Grøtan Torp - Klikk for stort bildeSilje Grøtan Torp Marius Græsby - De fire kommunene har gode bibliotek med dyktige medarbeidere, og det blir prosjektleder Silje G. Torp  sin jobb å fasilitere et tettere samarbeid som kan føre til økt kompetansedeling og bedre tjenester for innbyggerne. En stor takk til Nasjonalbiblioteket for at de har tro på dette prosjektet, avslutter hun.

Prosjektet er forankret i den allerede etablerte strategien om Mjøsbyen som felles bo- og arbeidsregion. Det forankres også i de enkelte kommuners satsing på bibliotek og litteraturformidling til barn og unge, og i fylkeskommunens satsinger på Litteraturfylket Innlandet og i arbeidet med ny kulturstrategi. 

Nye samarbeidsformer

Hanne Blien, Per Olav Sanner, Mette Westgaard, Birgithe Schumann- Olsen.  - Klikk for stort bildeHanne Blien, Per Olav Sanner, Mette Westgaard, Birgithe Schumann- Olsen. Formålet med forprosjektet er å utvikle nye samarbeidsformer mellom bibliotekene i Mjøsbyene, slik at de sammen kan skape bedre løsninger på felles utfordringer.  

Alle bibliotekene ønsker å satse enda sterkere på formidling og økt leselyst og leseglede, spesielt rettet mot barn og unge. Gjennom samarbeidet skal de ansatte styrke og utvide sitt nettverk og kompetanse, samt øke synligheten til bibliotekene. 

Et viktig mål i prosjektet er å etablere praksisfellesskap på tvers av kommunegrenser. Praksisfellesskapene skal bidra til at de ansatte finner måter å jobbe sammen på, som gjør de sterkere og bedre rustet til å få flere barn til å lese og være interessert i litteratur.  

Arbeidet i prosjektet organiseres gjennom fysiske og digitale samlinger. Det skal være fire samlinger, en i hver kommune som deltar. Samlingene skal være møteplasser hvor de ansatte skal bli bedre kjent med hverandre, og hvordan de andre bibliotekene jobber med bibliotekutvikling.    

Lenke til søknaden fra Innlandet fylkesbibliotek (PDF, 48 kB)

Lenke til Nasjonalbibliotekets sin pressemelding. 

Lenke til NRK Innlandet sin dekning av saken. 
(1.32.25. - 1.36.30. i sendingen) 

Til toppen