Folkebibliotek i Innlandet på topp 20 - Innlandet fylkeskommune

Folkebibliotek i Innlandet på topp 20

Norsk kulturindeks - Klikk for stort bilde Norsk kulturindeks Folkebibliotekene i Vang, Tolga, Folldal, Lom og Os er blant landets beste bibliotek viser Norsk kulturindeks 2020.

Det er hard konkurranse om plassene øverst på Norsk kulturindeks for bibliotek. Flere kommuner i fylket vårt har vært gjengangere i toppen, og i år er fem av kommunene på topp 20 fra Innlandet.

Fjellregionen på topp

På regionnivå står Innlandet sterkt.Norsk kulturindeks 2020: Topp 20 norske regioner 2019  - Klikk for stort bildeNorsk kulturindeks 2020: Topp 20 norske regioner 2019  

I flere år har bibliotekene i Fjellregionen tronet på toppen, noe de også gjør i år. De får følge av Lillehammer-regionen, Valdres og Nord-Gudbrandsdal på henholdsvis femte, sjette og åttendeplass.  

Norske kommuner

Norsk kulturindeks 2020: Topp 20 norske kommuner 2019  - Klikk for stort bildeNorsk kulturindeks 2020: Topp 20 norske kommuner 2019 Norsk kulturindeks rangerer norske kommuner ut ifra ulike kriterier.

For bibliotek er kriteriene antall utlån, besøk, aktive lånere og arrangement deltakere, som alle teller like mye. Selv om Innlandet har ligget et stykke ned på lista totalt for fylkene i den samlede kulturindeksen, har vi i mange år ligget i øvre sjiktet når det kommer til bibliotek.  

Arrangementer i bibliotek

Kriteriene til Norsk kulturindeks gir et bilde av hvor mye innbyggerne i kommunene bruker folkebibliotekene sine.

Både på landsbasis og i Innlandet ser vi en nedgang i utlån og antall aktive voksne lånere.

Men vi ser en kraftig økning i deltakere på arrangementer, et resultat av målrettet satsing både fra nasjonalt hold og lokalt i fylket og kommunene. 

Norsk kulturindeks 2020: Deltakere på arrangement i bibliotek - Klikk for stort bildeNorsk kulturindeks 2020: Deltakere på arrangement i bibliotekI 2013 ble bibliotekenes formålsparagraf endret, og folkebibliotekene fikk gjennom dette et oppdrag om å drive aktiv formidling, og å være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. 

Norsk kulturindeks viser at folkebibliotekene i Innlandet har tatt oppdraget på alvor, og er i økende grad en møteplass med aktiviteter og arrangementer for innbyggerne i lokalsamfunnet.  

Tekst: Silje Grøtan Torp, rådgiver ved Innlandet fylkesbibliotek

Til toppen