Fjernlån – muligheter og utfordringer - Innlandet fylkeskommune

Fjernlån – muligheter og utfordringer

Innlandet fylkesbibliotek arrangerte 21. april nettmøte med tema fjernlån. 

Fjernlån - Klikk for stort bildeFjernlån created by jannoon028 De som deltok var ansatte fra folkebibliotek, høgskolebibliotek og skolebibliotek i videregående skole i Innlandet. Det var stor interesse for møtet, og ca. 80 ansatte fra de ulike bibliotektypene var med. 

Formålet med møtet var å belyse hvilke muligheter og utfordringer de ulike bibliotektypene har med fjernlånssamarbeidet.   

Bakgrunnen for møtet var et allerede godt etablert samarbeid på tvers av bibliotektypene gjennom arbeidet med anskaffelse av felles transportordning. Fylkesbiblioteket ønsker å videreføre dette samarbeidet for sammen å kunne bidra til bedre bibliotektjenester for innbyggerne i Innlandet. 

Helen Sakrihei, seksjonsleder fra Depotbiblioteket, Nasjonalbiblioteket Mo i Rana, informerte om Biblioteksøk og Oria. Det var mulig å stille spørsmål til henne, og flere problemstillinger ble belyst. Biblioteksøk har fortsatt forbedringspotensiale, og Sakrihei ba alle melde fra til Nasjonalbiblioteket når de oppdager feil/mangler.  

Per W. Prebensen fra Høgskolen i Innlandet (HiNN) snakket om statistikk og trender i høgskolebiblioteket, og Berit Strømshoved, rådgiver på fylkesbiblioteket kunne bidra med det samme fra folke-og skolebibliotek i fylket.

Erfaringer med fjernlån   

Fjernlånet står for cirka 3 % av det totale utlånet i folkebibliotek. Det er ingen tydelig sammenheng mellom størrelse på bibliotek og prosentvis innlån/utlån. Folkebibliotek i Innlandet lånte inn ca. 66 000 enheter og lånte ut ca.55 000 i 2019. Fjernlån i videregående skole (vgs) varierer mye fra skole til skole, men er totalt sett ikke høyt. 

Høgskolebibliotekene hadde 4200 fjernlån i 2020, dette er ca. 6,5 av totalt utlån. Av det som lånes ut via fjernlån totalt i Norge, går 72 % til folkebibliotek og bibliotek i vgs, og 28 % til andre fagbibliotek. Når det gjelder fjernlån til bibliotek i Innlandet går 59 % til folkebibliotek. 

Vi hadde invitert en representant fra hver bibliotektype til å si noe om sine erfaringer med fjernlån. Alle hadde fokus på hvordan de jobber med fjernlån og hva de største utfordringene knyttet til fjernlån kan være. Videregående skole var representert med Elisabeth Frankmoen fra Gjøvik vgs.  Fra folkebibliotek bidro Kjetil Holst Larsen fra Lillehammer bibliotek og fra høgskolebiblioteket Ida Bjørkavåg og Anne-Cathrine Overskott.  

Det var tydelig at fjernlån er et tema som engasjerer, noe både spørsmål og tilbakemeldinger i etterkant tyder på. Det ble dessverre ikke mye tid til diskusjon. Fylkesbibliotek ønsker derfor å invitere til et oppfølgingsmøte, hvor vi kan gå dypere inn i forskjellige problemstillinger. Alle vil bli invitert til dette møtet. 

Etter ønske fra deltakerne ble det gjort opptak av arrangementet som sendes til de som var invitert. 

Det var nyttig å få samlet deltakere fra alle bibliotektypene, og vi ser at vi har mye å lære både om, og av hverandre. Oppfølgingsmøte ble arrangert 31.5. På dette møtet ble tiden brukt til diskusjon i mindre grupper, 34 deltok. 

Det var nyttig å få samlet deltakere fra alle bibliotektypene, og vi ser at vi har mye å lære både om, og av hverandre.  

Vi ser frem til videre samarbeid. 

Tekst: Solfrid Reum Flatla og Berit Strømshoved, rådgivere ved Innlandet fylkesbibliotek

 

Background photo created by jannoon028 - www.freepik.com

Til toppen