Bibliotekdagene i Innlandet 2022

Årets utgave av Bibliotekdagene vil bli avholdt på Honne Hotell og konferansesenter på Biri, 21. og 22. september.

Honne hotell og konferansesenter - Klikk for stort bildeHonne hotell og konferansesenter Honne hotell og konferansesenter I flotte omgivelser – og med hele senteret for oss selv – skal vi få oppleve spennende foredragsholdere, gjennomføre workshops, dele erfaringer og hygge oss sammen.

Tredelt program

Programmet for årets arrangement er tredelt og mer faglig spisset enn det har vært tidligere.

Med utgangspunkt i tre av FNs bærekraftmål (3, 4 og 11) skal vi se nærmere på bibliotekets rolle som kulturarena, læringsarena og møteplass.

Innenfor hvert tema vil det være en introduksjon, et foredrag/panelsamtale og en delingsmaraton.

Under biblioteket som kulturarena vil vår egen Øystein Stabell snakke om livskvalitet og folkehelse: bibliotekenes betydning for sosial bærekraft i lokalsamfunnet.

Mette Villand fra Senter for livslang læring (HINN) vil i sitt foredrag ta for biblioteket som læringsarena i utvidet forstand, mens temaet biblioteket som møteplass vil bli diskutert i en panelsamtale. Her møter vi forsker og politiker Aksel Hagen (HINN), forskerne Heidi Bergsli (OsloMet) og Sunniva Evjen (OsloMet) i samtale med Mette Westgaard, biblioteksjef i Ringsaker.

Forfattermøte

I tillegg til det bibliotekfaglige innholdet møter vi også forfatter Kristin Fridtun i samtale med Linn T. Sunne. Hvordan er det å være faglitterær forfatter i Innlandet?

Program og påmelding

Onsdag 21. september

 • Kl. 11.00 - 12.00  Lunsj
   
 • Kl. 12.00 - 12.30  Velkommen v/ fylkesordfører Even Aleksander Hagen og fylkesbiblioteksjef Tone Nyseter
  Fylkesbiblioteket presenterer seg
   
 • Kl. 12.30 - 14.45  Biblioteket som kulturarena
  Introduksjon
  Øystein Stabell: Livskvalitet, folkehelse og bibliotek -  
  Bibliotekenes betydning for sosial bærekraft i lokalsamfunnet
  Delemaraton
   
 • Kl. 14.45 - 16.30  Biblioteket og livslang læring
  Introduksjon
  Mette Villand (Senter for livslang læring, HINN): Bibliotekene som læringsarena
  Delemaraton
   
 • Kl. 16.30 - 17.15  Litterær samtale
  Hvordan er livet som faglitterær forfatter i Innlandet? 
  Kristin Fridtun i samtale med Linn T. Sunne. 
   
 • Kl. 17.15 - 18.00  Møte for bibliotekarer i videregående skoler
   
 • Kl. 19.00 - 20.30  Middag
   
 • Kl. 21.00 - 22.00  Quiz med underholdning 

Torsdag 22. september

 • Kl. 09.00 - 09.15  Åpning ved Kjerstin Lundgård, leder av hovedutvalg for kultur
   
 • Kl. 09.15 - 10.45  Workshop

  1. Formidling i praksis, med Trygve Ramnefjell (deltakerne må forvente enkelte forberedelser)
  2. Markedsføring og sosiale medier, med Olav Birketveit og Silje Torp
  3. Å argumentere med tall (bibliotekstatistikk og KOSTRA), med Øystein Stabell og Marius Græsby
  4. Shared reading, med Linn T. Sunne og Cecilie Lønnum
  5. Hvordan jobbe aktivt med kompetanseutvikling? med Tone Nyseter og Berit Strømshoved

 • Kl. 11.00 - 13.00  Biblioteket som møteplass
  Introduksjon
  Panelsamtale: Aksel Hagen (HINN), Heidi Bergsli (OsloMet), Sunniva Evjen (OsloMet)
  Samtalen ledes av Mette Westgaard
  Delemaraton

 • Kl. 13.00  Lunsj

Meld deg på her: Påmeldingsskjema. Ny påmeldingsfrist 26. august.

Tekst: Marius Græsby, rådgiver Innlandet fylkesbibliotek

Til toppen