Bibliotekdagene i Innlandet 2021 - Innlandet fylkeskommune

Bibliotekdagene i Innlandet 2021

22. – 23. september arrangeres Bibliotekdagene i Innlandet på Scandic Hamar. 

Bibliotekdagene 2021 - Klikk for stort bildeFor andre gang arrangerer Innlandet fylkesbibliotek Bibliotekdagene i Innlandet.

Disse samlingene skal være sosiale og faglige møteplasser for alle bibliotekansatte i Innlandet, med innhold tilpasset både folkebibliotekarer og VGS-bibliotekarer. 

Fjorårets samling på Hafjell ble en etterlengtet og svært hyggelig fysisk samling, i en tid preget av digitale opplegg og få møtepunkter. Vi ser frem til å gjenta dette også i år. Vi håper at plasseringen på Hamar gjør reisetidene overkommelige for alle, og at det skal være enkelt å benytte seg av tog eller buss.  

Årets program

I år ønsker vi å fokusere på Innlandet og bibliotekarrollen. Hvordan drive folkebibliotek i små lokalsamfunn? Hva slags kompetanse trenger man for å gi et godt tilbud?

I en paneldebatt mellom Kim Tallerås fra OsloMet, bygdeforsker (og biblioteksjef) Maria Almli og biblioteksjef i Stor-Elvdal Anne Kari Tinnesand håper vi å få svar på noe av dette.

Vi får også en presentasjon av prosjektet Mjøsbybiblioteket, som ønsker å etablere et storbybibliotek i Innlandet på tvers av kommunegrensene.

Gjennom to runder parallelle workshops kan deltakerne fordype seg i ulike temaer og kompetanser tilknyttet bibliotekarrollen. På dag to gjennomfører vi en delemaraton, hvor ulike bibliotek forteller om egne prosjekter eller erfaringer. Vi oppfordrer alle som har opparbeidet seg noen nye erfaringer det siste året til å melde seg på her. 

I tillegg til bibliotekarrollen ønsker vi å se nærmere på Innlandslitteraturen. Representanter fra Høgskolen i Innlandet kommer for å snakke om hvordan det forskes på regional litteratur, mens Cathrine Strøm leder en litterær samtale mellom poeten Ted M. Granlund og forfatter Leif Høghaug. 

Påmelding innen 20. august

Vi håper så mange som mulig ønsker å delta på samlingen vår i september. Klikk dere inn i påmeldingsskjemaet og velg hvilke dager og workshoper dere ønsker å delta på. Mer informasjon sendes ut til alle påmeldte i begynnelsen av september. Påmeldingsfristen er 20. august.

Følg med på vår kalender for eventuelle endringer.

Eventuelle spørsmål kan sendes til marius.gresby@innlandetfylke.no 

Aktive bibliotek - Klikk for stort bilde

Til toppen