Bibliotekutvikling og innovasjon - Innlandet fylkeskommune

Bibliotekutvikling og innovasjon

Innlandet fylkesbibliotek utvikler prosjekter og kompetansehevende tiltak sammen med samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Tverrfaglige miljøer driver bibliotekutviklingen fremover når ny kunnskap erverves.

Varm opp til Litteraturfestivalen 2020 med den mest sette debatten på YouTube med 780 visninger til nå:

Prosjekter

Til toppen