Bibliotekutvikling og innovasjon - Innlandet fylkeskommune

Bibliotekutvikling og innovasjon

Innlandet fylkesbibliotek utvikler prosjekter og kompetansehevende tiltak sammen med ulike samarbeidspartnere.

Den mest sette Bibliotekdebatten på vår You-Tube kanal:

Til toppen