Ungdataundersøkelsen i Innlandet 2020

Undersøkelsen foregår i løpet av ukene 9-13. For å gi et godt bilde er det viktig at så mange som mulig deltar.

Formålet med undersøkelsen

 • gi ungdommer som går på videregående skole i Innlandet mulighet til å til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø
 • skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen
 • gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning

Hvordan gjennomføres ungdata?

 • det er satt av en skoletime til å svare på undersøkelsen
 • undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode

Hva spør vi om i ungdata?

 • forhold til skole, venner og foresatte
 • fritid og fritidsaktiviteter
 • helse, trivsel og livskvalitet
 • mobbing
 • seksualitet
 • regelbrudd, vold og rus
 • foresattes utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon 
Til toppen