Informasjonsmøte for foresatte og elever

Tirsdag 25. februar kl. 18 er det informasjonsmøte i Atriet for foresatte og elever på Vg1, Vg2 og Vg3.

Tema for kvelden vil være:

  • Velkommen og kort informasjon v/rektor
  • Informasjon fra politiet
    - russetid/rus og ungdomstiden
  • Informasjon avdelingsvis
    - veien videre m.m.

Møtet varer til ca. kl. 19.45.

Det vil bli enkel bevertning. Velkommen!

Til toppen