Team 4

Dette er et tilbud for deg som har ulike funksjonshemminger og som trenger særlig tilrettelegging i skoleløpet.

Studiespesialisering med hverdagslivstrening

Vi har utarbeidet en lokal læreplan. Med utgangspunkt i læreplanen og sakkyndige vurderinger, utarbeides det en individuell opplæringsplan for elevene. Avdelingen følger en fast struktur hver dag, der alle elevene samles. Du har tilbud om svømming en økt i uka, felles gymtime en gang i uka og en felles temadag hver uke. I tillegg er det gruppeundervisning i begrepstrening, praktisk regning og musikk.

I tillegg til skolefaglige mål legges det også stor vekt på sosial kompetanse og fysisk aktivitet. Det er vesentlig for å få innpass i arbeidslivet og for å fungere godt på fritiden. Læring på disse områdene prioriteres derfor høyt. 

Til toppen