Skolens lokaler

Utleie

Alle private og offentlige bedrifter, lag, foreninger, grupper eller organisasjoner kan søke om å leie lokaler på skolen.
Lokalene leies fortrinnsvis ut på kveldstid (kl. 16:00–22:00) og i helger (kl. 08:00–22:00).

  • atriet
  • klasserom/grupperom
  • gymsal
  • sittegruppe utenfor kantine/restaurant og på gangbrua

For nærmere opplysninger om leie av lokaler ta kontakt med driftsoperatør Geir Lunde, e-post: geir.lunde@hedmark.org 

Til toppen