Solør videregående skole gjennomfører Ungdata-undersøkelsen i uke 10 og 11.

Vinnere i jente- og gutteklassen

I dag har elever fra Våler, Åsnes og Grue ungdomsskole deltatt på basismesterskap arrangert av idrettselever fra Solør videregående skole.

Gleden var stor da vi kunne presentere de nyinnkjøpte robotene Sphero Bolt for elevene på TIP. Elevene satte raskt i gang med å lære seg hvordan man kunne sette roboten i bevegelse, både gjennom manuell styring og blokkbasert koding. Programmering vil kunne gi elevene en mer spennende, aktiv og utviklende skolehverdag. De trenes i logikk og kreativitet, samtidig som de løser matematiske oppgaver.

Skolebidragsindikator SF

Hedmark er for fjerde året på rad best i landet på denne indikatoren når det gjelder studieforberedende og for tredje året på rad når det gjelder yrkesfag. 

Onsdag 4. desember markerte skolen begivenheten.   

En drøfting på hvordan resultatet blir best mulig

Ø.M. Fjeld har hatt hovedentreprisen på byggeprosjektet ved skolen på avdeling Våler. 

Daniel og Jørn Erik på utdanningsmesse

Solør videregående skole deltok på Utdanningsmessen til Rotary på Kongsvinger med naturbruk, arbeidsmaskiner, transport- og logistikk og yrkessjåfør. 

Til toppen