Fravær

Hedmark fylkeskommune har utarbeidet rutiner for fraværsføring. Der står det også om pliktene dine som elev og om krav til dokumentasjon for fravær som kan unntas fra fraværsgrensen i fag. 

Se Skolereglement § 8

Til toppen