Utvalg for kultur - Innlandet fylkeskommune

Utvalg for kultur

Utvalg for kultur håndterer alle politiske saker innenfor idrett, kultur, kulturarv og fylkesbibliotek. Utvalget innstiller til fylkestinget, men har også beslutningsmyndighet i noen saker.

Leder: Kjerstin G. Lundgård (Ap)
Nestleder: Pål-Arne Oulie (Sp)

Vararepresentanter utvalg for kultur

Til toppen