Ungdommens fylkesting Innlandet

Ungdommens fylkesting (UFT) gir råd i saker som gjelder ungdom i Innlandet.

Organisering

Ungdommens fylkesting (UFT) skal bestå av ungdom i alderen 13–19 år fra alle kommuner i Innlandet. UFT skal være en møteplass og læringsarena.

Medvirkningsorgan for ungdom ble lovpålagt i 2019 (§ 5-12 i kommuneloven).

Møter

I løpet av et år samles UFT fysisk to til tre ganger. Disse møtene legges som regel til helg.

Utover dette møtes UFT ca. en gang i måneden på digitale plattformer.

Se møtekalender og -innkalling

Klikk på datoen i møtekalenderen og deretter dato for å komme til møteinnkallingen.

Oppgaver og strategi

UFT et rådgivende organ med mål om å inkludere, engasjere, motivere og fremme ungdommens saker på fylkesnivå i Innlandet. UFT skal gi råd i barne- og ungdomspolitiske spørsmål. De skal også selv sette ungdomspolitiske spørsmål på dagsorden.

Politiske saker som omhandler ungdom sendes til UFT for uttalelse.

Ledere i Ungdommens fylkesting

Leder: Ingrid Elisabeth Volungholen

Nestleder: Sigrun Myrvang

Observatører valgt av fylkestinget

  • Ingrid Tønseth Myhr (Ap)
    vara: Turi Elise Kaus (Sp)
  • Gjertrud Nordahl (H)
    vara: Ronny Bekken Larsen (Rødt)