Slik gikk det ved stortingsvalget 2021

Fylkesvalgstyret i Innlandet har godkjent stortingsvalget i valgdistriktene Hedmark og Oppland.

Valgte representanter til stortinget

Disse politikerne ble valgt inn på stortinget i følgende rekkefølge:

Hedmark:

 1. Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiet
 2. Trygve Magnus Slagsvold Vedum, Senterpartiet
 3. Nils Kristen Sandtrøen, Arbeiderpartiet
 4. Emilie Enger Mehl, Senterpartiet
 5. Anna Irene Molberg, Høyre
 6. Lise Selnes, Arbeiderpartiet

Tor André Johnsen, Fremskrittspartiet, fikk utjevningsmandatet.

Oppland:

 1. Rigmor Aaserud, Arbeiderpartiet
 2. Marit Knutsdatter Strand, Senterpartiet
 3. Rune Støstad, Arbeiderpartiet
 4. Kari-Anne Jønnes, Høyre
 5. Bengt Fasteraune, Senterpartiet

Carl Ivar Hagen, Fremskrittspartiet, fikk utjevningsmandatet.

Valgdeltakelse

I Hedmark valgdistrikt var det 152 259 personer med stemmerett. Av disse var det 76,07 prosent som stemte. Det er en nedgang på 0,63 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg. 

I Oppland valgdistrikt var det 132 395 personer med stemmerett. Av disse var det 74,97 prosent som stemte. Det er en nedgang på 1,23 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

Forhåndsstemmer

I Hedmark valgdistrikt ble 60 843 stemmer avgitt som forhåndsstemmer.

I Oppland valgdistrikt ble 52 328 stemmer avgitt på forhånd.

Rettinger

I Hedmark valgdistrikt ble det gjort endringer på 9 prosent av de 115 131 godkjente stemmesedlene.

I Oppland valgdistrikt ble det gjort endringer på 10,6 prosent av de 98 661 godkjente stemmesedlene.

Om lag en tredel av disse er rettet på feil måte i både Hedmark og Oppland, og endringen blir dermed ikke registrert. Partiet får uansett sin stemme.

Mer om stortingsvalget

Godkjenning av fylkesvalgstyrets valgoppgjør

Her finner du noen rapporter for kandidatstemmetall, valgte representanter og ny kandidatrangering for begge valgdistrikter.

Hedmark

Oppland

Les mer om stortingsvalget på valg.no.