Slik stemmer du - Innlandet fylkeskommune

Slik stemmer du

Den rådgivende folkeavstemningen åpner torsdag 10. februar kl. 09.00 og stenger torsdag 17. februar kl. 15.00.

Lenke til folkeavstemningen åpner her 10. februar

Vi vil oppdatere informasjonen på denne siden fortløpende. Alle detaljene rundt avstemningen er ennå ikke på plass. 

Hvem kan stemme?

Du må ha bostedsadresse i Innlandet (folkeregistrert adresse 1.1.2022).

Dessuten må du ha fylt 16 år innen utgangen av 2022.

Du må være norsk statsborger.

Hvis du ikke er norsk statsborger, kan du likevel stemme hvis du har bodd i en kommune i Innlandet de tre siste årene før 1.1.2022 (det må være folkeregistrert adresse).

Er du statsborger i et annet nordisk land, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Innlandet senest 31. desember 2021, har du også stemmerett.

Du må ha elektronisk ID

Folkeavstemningen er digital. Du kan stemme fra både datamaskin, nettbrett eller telefon så lenge du har tilgang til internett.

For å stemme må du har elektronisk ID. Dette kan ta opptil en uke å få på plass. De vanligste formene for elektronisk ID er MinID og BankID. Se hjelp og veiledning for elektronisk ID

Slik får du MinID og BankID

Du stemmer anonymt

Selve stemmingen skjer på en sikker plattform, og du er garantert at navnet ditt ikke kan knyttes til hva du stemmer.

Du får opp følgende spørsmål:

Mener du at Innlandet fylkeskommune skal videreføres eller deles?

Du får tre svaralternativer og krysser av på ett av dem:

  • Videreføres
  • Deles
  • Vet ikke

Du kan få hjelp til å stemme

Hvis du trenger hjelp til å få stemt og ikke har familie eller venner som kan hjelpe deg, kan du få hjelp av kommunen din.

Alle kommuner vil legge til rette for stemming med et enkelt stemmeavlukke, PC, tastatur og stol. Dette kan for eksempel være på rådhuset eller på biblioteket. Vi legger ut en oversikt over hvor du kan få hjelp i hver enkelt kommune når den er klar. 

Ansatte i kommunen vil hjelpe deg med å få avgitt stemmen din.

Husk at du må ha elektronisk ID for å stemme.

Har du spørsmål?

Du kan sende oss spørsmål på e-post, på stem@innlandetfylke.no.

Fylkeskommune vil også opprette en vakttelefon når vi nærmer oss folkeavstemningen.

Vil du vite mer om fylkeskommunen før du stemmer?

Til toppen