Slik stemmer du - Innlandet fylkeskommune

Slik stemmer du

Den rådgivende folkeavstemningen åpner torsdag 10. februar kl. 09.00 og stenger torsdag 17. februar kl. 15.00.

Den rådgivende folkeavstemningen er avsluttet

Hvem kan stemme?

Du må ha bostedsadresse i Innlandet (folkeregistrert adresse 1.1.2022).

Dessuten må du ha fylt 16 år innen utgangen av 2022.

Du må være norsk statsborger.

Hvis du ikke er norsk statsborger, kan du likevel stemme hvis du har bodd i en kommune i Innlandet de tre siste årene før 1.1.2022 (det må være folkeregistrert adresse).

Er du statsborger i et annet nordisk land, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Innlandet senest 31. desember 2021, har du også stemmerett.

Du må ha elektronisk ID

Folkeavstemningen er digital. Du kan stemme fra både datamaskin, nettbrett eller telefon så lenge du har tilgang til internett.

For å stemme må du har elektronisk ID. Dette kan ta opptil en uke å få på plass. De vanligste formene for elektronisk ID er MinID eller BankID. Se hjelp og veiledning for elektronisk ID

Slik får du MinID og BankID

Husk at elektronisk ID er personlig, og skal ikke brukes av andre enn deg selv. Passord og koder skal ikke deles med andre.

Du stemmer anonymt

Selve stemmingen skjer på en sikker plattform, og du er garantert at navnet ditt ikke kan knyttes til hva du stemmer.

Du kan få hjelp til å stemme

Hvis du trenger hjelp til å få stemt og ikke har familie eller venner som kan hjelpe deg, kan du få hjelp av kommunen din.

Alle kommuner vil legge til rette for stemming med et enkelt stemmeavlukke, PC, tastatur og stol. Dette kan for eksempel være på rådhuset eller på biblioteket. 

Ansatte i kommunen vil hjelpe deg med å få avgitt stemmen din.

Se hvor du får hjelp i din kommune (PDF, 100 kB)

Husk at du må ha elektronisk ID for å stemme. 

Slik avgir du din stemme

Du får opp følgende spørsmål:

Mener du at Innlandet fylkeskommune skal videreføres eller deles?

Du får tre svaralternativer og krysser av på ett av dem:

  • videreføres
  • deles
  • blank

Skjermbilde fra stemmeportalen - Klikk for stort bildeSkjermbilde fra stemmeportalen

Avstemningen er avsluttet

Har du spørsmål?

Du kan sende spørsmål på e-post, eller ringe oss hvis du trenger hjelp og veiledning for å stemme:

E-post: stem@innlandetfylke.no

Telefon: 400 21 227
Åpningstider:
- hverdager kl. 08–20
- lørdag og søndag kl. 09–15

Ofte stilte spørsmål om selve avstemningen

Andre spørsmål om folkeavstemningen

Vil du vite mer om fylkeskommunen før du stemmer?

Klage på forberedelse og gjennomføring av valget

Alle med stemmerett har anledning til å klage over formelle feil i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget. Det er fylkestinget som er klageinstans.

Eventuelle klager kan sendes på e-post til post@innlandetfylke.no

Fristen for å inngi klage er 18. februar 2022 klokken 15.00.

Til toppen