Høring om deling av Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Høring om deling av Innlandet

Fylkestinget i Innlandet har inviterer hele Innlandssamfunnet til å uttale seg om Innlandet bør videreføres eller deles.

Høringen kommer i tillegg til folkeavstemningen som blir gjennomført 10.–17. februar, men vil være en del av grunnlaget når politikernes skal behandle om Innlandet skal beholdes eller ikke på fylkestinget 23. februar. Her vil også en medarbeiderundersøkelse blant de 4 000 ansatte i fylkeskommunen inngå.

Høringsinnspill

Alle er blitt invitert til å si sin mening om Innlandet fylkeskommunes framtid, både kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner.

Høringsfristen for skriftlige innspill gikk ut mandag 31. januar.

Høringsmøte

Torsdag 3. februar var det også et digitalt høringsmøte om Innlandets framtid. Her deltok kommuner, organisasjoner, kunnskapsinstitusjoner, bedrifter og andre samarbeidspartnere med sine meninger om Innlandet skal beholdes eller deles i to.

Du kan se opptak av høringsmøtet her.

Høringssvar

Her finner du alle høringssvarene som er kommet inn. Høringsuttalelsene blir publisert fortløpende.

Nyttige vedlegg

Høringsbrev om ev. deling av Innlandet fylkeskommune (PDF, 2 MB)

Saksframlegg 104/2021 om ev. deling av Innlandet fylkeskommune (PDF, 189 kB)

Innlandsstrategien 2020-2024

 

Til toppen