Bakgrunn

Hva var bakgrunnen for sammenslåingen av fylkene, og hva blir konsekvensene av en eventuell oppdeling? Her får du noen svar.

Slik ble Innlandet til

Opptakten til det som nå er Innlandet fylkeskommune startet sommeren 2015. Da ble landets fylkeskommuner bedt om å innlede prosesser med sikte på sammenslåing med ett eller flere av sine nabofylker.

Regionreformen 

Regjeringens ambisjon var å redusere 19 fylker til rundt 10 regioner. 

Målet med regionreformen var å få en fylkesinndeling som var bedre tilpasset til samfunnsutfordringene, og å styrke fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler.

Regjeringen ønsket et sterkere regionalt nivå under folkevalgt styring.

Ny regjering åpner for oppdeling av fylker

Stortingsvalget høsten 2021 resulterte i regjeringsskifte, og i den nye regjeringens plattform er det åpnet for at sammenslåtte fylker kan deles opp igjen.

En eventuell søknad med ønske om skilsmisse skal i så fall leveres innen 1. mars 2022.

Politikerne ville ha folkeavstemning

Da fylkestinget i Innlandet behandlet denne saken i desember 2021, innstilte fylkeskommunedirektøren på å ikke søke om oppløsning og videreføre Innlandet.

Fylkestinget valgte å utsette saken, og valgte med én stemmes overvekt å ha en rådgivende folkeavstemning blant innbyggerne i Innlandet før de tar stilling til spørsmålet om oppløsning.

Folkeavstemningen skjer i perioden 10.–17. februar 2022.

Søknad innen 1. mars

Uka etter, 23. februar, vil fylkestinget ta endelig stilling til om Innlandet skal videreføres eller ikke.

Om fylkestingets flertall vedtar en deling av Innlandet, må det sendes en søknad om reversering av dagens inndeling innen 1. mars.

Kostnader ved opprettelsen av Innlandet

Hva kostet det å få på plass Innlandet fylkeskommune, og hva vil en oppdeling koste?

Befolkningsutviklingen i Innlandet

Innlandet – som tidligere Hedmark og Oppland – har noen utviklingstrekk som er krevende.

Innlandet er det fylket i landet som har størst andel eldre og minst andel unge i befolkningen.

De fleste kommunene våre er utkantkommuner, og stadig flere flytter til sentrale strøk. Disse utfordringene vil være de samme uavhengig av om fylket deles eller ikke. 

Konsekvenser av en deling

Den jevne innbygger vil ikke merke noen stor forskjell om Innlandet blir delt. Som innbygger vil du fortsatt få de tjenestene du er vant til.

De videregående skolene fortsetter som før, vegene vil bli vedlikeholdt, bussene vil gå og tannklinikkene vil ta imot pasienter som vanlig. 

Men en ny, stor omorganisering vil på ny rette ressursene mot interne prosesser, som vil kreve mye tid av administrasjonen.

 

Til toppen