Valg - Innlandet fylkeskommune

Valg

Hvert fjerde år skal det velges 57 representanter til fylkestinget i Innlandet.

Både registrerte politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valg. Fremgangsmåten er at de utarbeider forslag til valgliste, som så skal godkjennes av valgmyndighetene. Listeforslaget inneholder navnet på de kandidatene som stiller til valg for partiet/gruppen og danner utgangspunktet for det som blir partiets/gruppens stemmeseddel.

Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslagene være fylt ut i rekkefølge med minimum sju kandidatnavn. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget/kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn.

Mer informasjon om kommune- og fylkestingsvalget finner du her.

Til toppen