Regional plan for samfunnssikkerhet - planprogram - Innlandet fylkeskommune

Regional plan for samfunnssikkerhet - planprogram

Planprogrammet for Regional plan for samfunnssikkerhet sendes på høring med høringsfrist 7. mai.

Vi ønsker tilbakemelding på

  • forslag til innretning og struktur på planen
  • tematikk som den nye planen skal omhandle
  • kunnskapsgrunnlag for ny plan
  • medvirkning og involvering 

Forslag til planprogram: Regional plan for samfunnssikkerhet (PDF, 1022 kB)

Webinar

I forbindelse med at planprogrammet sendes på høring arrangerte vi et webinar 8. april.

Se webinaret i opptak

Du kan også å laste ned presentasjonene fra webinaret i pdf-format:

Presentasjon webinar 8. april samfunnssikkerhet (PDF, 4 MB)

Høringsfrist

Høringsfristen er fredag 7. mai.

Send innspill

Alle som ønsker kan sende inn innspill.

E-post: post@innlandetfylke.no

Merk e-posten "Sak 2021/7379 Regional plan for samfunnssikkerhet" 

Til toppen