Regional plan for klima, energi og miljø - planprogram - Innlandet fylkeskommune

Regional plan for klima, energi og miljø - planprogram

Planprogrammet for Regional plan for klima, energi og miljø sendes på høring med høringsfrist 7. mai.

Vi ønsker tilbakemelding på

  • tematikken som den nye planen skal omfatte
  • medvirkning og involvering

Vi ber spesifikt om tilbakemelding på hva dere mener er nødvendige satsningsområder innenfor klima, energi og miljø i Innlandet, sett i et verdiskapingsperspektiv.

Dessuten ber vi om å få en kortfattet oversikt over hva dere mener er de viktigste mulighetene og de største utfordringene innenfor klima, energi og miljø i egen kommune og i Innlandet.

Til slutt ber vi om eventuelle tilbakemeldinger på følgende problemstillinger:

  • Er det særlige interessekonflikter som bør tas opp i planen?
  • Er det andre bærekraftmål enn de som er spesifisert som bør knyttes sterkere til arbeidet med planen?
  • Har dere kunnskapsgrunnlag som kan være nyttig å ha med seg inn i arbeidet med planen?
  • Er det kunnskap som mangler og som det vil være viktig å utarbeide i forbindelse med denne planen?

Forslag til planprogram: Regional plan for klima energi og miljø (PDF, 2 MB)

Webinar

I forbindelse med at planprogrammet sendes på høring arrangerte vi et webinar 8. april.

Se webinaret i opptak

Du kan også å laste ned presentasjonene fra webinaret i pdf-format:

Presentasjon webinar 8. april klima, energi og miljø (PDF, 2 MB)

Høringsfrist

Høringsfristen er fredag 7. mai.

Send innspill

Alle som ønsker kan sende inn innspill.

E-post: post@innlandetfylke.no

Merk e-posten "Sak 2021/7374 Regional plan for klima, energi og miljø" 

Til toppen