Regional plan for det inkluderende Innlandet - planprogram - Innlandet fylkeskommune

Regional plan for det inkluderende Innlandet - planprogram

Planprogrammet for Regional plan for inkluderende Innlandet sendes på høring med høringsfrist 7. mai.

Vi ønsker tilbakemelding på

  • tematikk som ny plan skal omhandle
  • kunnskapsgrunnlag for ny plan
  • medvirkning og involvering

Forslag til planprogram: Regional plan for det inkluderende Innlandet (PDF, 4 MB)

Webinar

I forbindelse med at planprogrammet sendes på høring arrangerte vi et webinar 8. april.

Se webinaret i opptak

Du kan også å laste ned presentasjonene fra webinaret i pdf-format:

Presentasjon webinar 8. april det inkluderende Innlandet (PDF, 2 MB)

Høringsfrist

Høringsfristen er fredag 7. mai.

Send innspill

Alle som ønsker kan sende inn innspill.

E-post: post@innlandetfylke.no

Merk e-posten "Sak 2021/7125 Regional plan for det inkluderende Innlandet"

Til toppen