Høring om Innlandsstrategien - Innlandet fylkeskommune

Høring om Innlandsstrategien

Innlandsstrategien 2020–2024 er ute på høring. Fristen for innspill er 30. april. Ny frist 26. juni 2020.

Hva er Innlandsstrategien?

Innlandsstrategien er en regional planstrategi som sier noe om hvordan vi ønsker at Innlandet skal utvikle seg de nærmeste årene.

Gi tilbakemelding på:

Vi ber om at du gir særlig tilbakemelding på følgende:

  • Forslaget på langsiktige utviklingsmål
  • Foreslåtte planer:
    - Er dette de planene Innlandet trenger nå, og hvilke er viktigst?
    - Hva mener du om tematikk og omfang i den enkelte planen?
  • Behov for oppfølging eller revisjon av eksisterende regionale planer

Dokumentene

Send dine innspill

Til toppen