Mobilitetsstrategi for Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Mobilitetsstrategi for Innlandet

Mobilitetsstrategien for Innlandet for perioden 2021 til 2030 er lagt ut på høring med høringsfrist 15. august 2021.

Forslag til visjon

I mobilitetsstrategien er følgende visjon foreslått:

I Innlandet skal alle kunne reise bærekraftig, trygt og effektivt.

11 strategier og 23 handlingspunkter

I forslaget til strategi er det utarbeidet 11 strategier for å nå de langsiktige utviklingsmålene.

Til strategiene er det foreslått en handlingsplan med 23 handlingspunkter hvor fylkeskommunen inviterer kommuner, staten, næringsliv, organisasjoner og brukergrupper til et felles arbeid for en mer bærekraftig mobilitet i Innlandet. 

Se forslaget til mobilitetsstrategi (PDF, 8 MB) 

Høringskonferanse 7. juni

Det vil bli arrangert en digital høringskonferanse mandag 7. juni fra klokken 13.00 til 14.30.

På konferansen vil forslaget til mobilitetsstrategi bli presentert, og det vil bli muligheter til å stille spørsmål i møtet.

Følg konferansen.

Opptak av konferansen vil bli lagt ut på høringssiden i etterkant.

Høringsfrist

Høringsfristen er 15. august 2021.

Send innspill

Alle som ønsker kan sende innspill til post@innlandetfylke.no. Merk e-posten "Sak 2020/48616 Mobilitetsstrategi".

Til toppen