Avsluttede høringer

Høringsdokumentene blir liggende ute i seks måneder etter høringsfristen.

Dame balanserer på kantsteiner

Hvordan skal Innlandet bli et mer inkluderende samfunn? Fristen for å levere innspill var 15. oktober, og mange har bidratt.

Strategien skal øke tilgangen til fleksible utdanningstilbud som er tilpasset behovene til arbeidslivet og enkeltmennesker.
Høringsfristen er 5. september 2022.

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring for skoleåret 2023-2024 i Innlandet fylkeskommune er lagt ut på høring.
Høringsfristen er 28. august 2022

Hensikten med planarbeidet er å forbedre trafikkavvikling og sikkerhet for både kjørende, gående og syklende på strekningen forbi Venabygd kirke. Fristen for innspill er 18. juni 2022.

Vi varsler i samarbeid med Våler kommune oppstart av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 210 på strekningen Kavlerudkrysset-Vestmo. Fristen for innspill er 22. mai.

Til toppen