Vil løfte avlsmiljø og tremekanisk industri - Innlandet fylkeskommune

Vil løfte avlsmiljø og tremekanisk industri

Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik får til sammen 13,5 millioner kroner til hvert sitt prosjekt.

Klikk for stort bilde Oppland fylkeskommune/Mette Fagerli Det vedtok et enstemmig fylkesutvalg tirsdag.

Høgskolen i Innlandet får 6 millioner kroner. Sammen med partnere fra akademia og næringsliv ønsker de å løfte avlsmiljøene i Innlandet.

Hovedmålet med prosjektet er å skape et internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og kunnskapsmiljø innenfor bærekraftig avl og anvendt bioteknologi i Innlandet.

- Dette er en veldig bra sak. Norsk husdyravl har vært en suksesshistorie. Framover avles det på blant annet å redusere metangassutslipp, sa Mari Gjestvang (Sp) og understreket at dette er et viktig strategisk satsingsområde.

Sakspapirene (sak 101/2021)

Master i store trehus

NTNU Gjøvik får sammen med Norwegian Wood Cluster 7, 5 millioner kroner til sitt prosjekt som handler om å løfte tremekanisk industri i Innlandet. Prosjektet vil ta utgangspunkt i utfordringer ved å bygge stort i tre.

NTNU ønsker som et resultat av prosjektet å få etablert en master i fleretasjes og store trehus. Dessuten ønsker de å opprette en retning for tremekanisk industri innenfor masteren i bærekraftig vareproduksjon.

For bedriftene er det spesielt interessant å utvikle materialeffektive standardiserte trebaserte løsninger.

- Dette er en veldig spennende satsing. Vi må levere grønne løsninger som det internasjonale markedet etterspør. Innlandet må være motoren og navet i det arbeidet. Det er vi som sitter på ressursene. Vi må gå fra å være råvareleverandør til å drive ferdigforedling av produktene våre i Norge. Da er dette prosjektet midt i blinken, sa Truls Gihlemoen (FrP).

Sakspapirene (sak 102/2021)

Kapasitetsløftet

Tilskuddet fra fylkeskommunen gjelder for de tre første årene av prosjektperioden og blir kun gitt dersom prosjektene får bevilgning fra Forskningsrådet. Dette gjelder for begge prosjektene.

Søknadene fra både Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik er knyttet til en utlysning fra Forskningsrådet kalt Kapasitetsløftet.

Forskningsrådet lyser ut 240 millioner kroner til seksårige prosjekter. Formålet er at fagmiljøer ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter blir mer relevante samarbeidspartnere for det regionale næringslivet. Resultatene fra prosjektene skal blant annet styrke regionalt næringsliv og utvikle bærekraftige samfunn.

Kapasitetsløft forutsetter at regionene støtter opp om og er med å finansiere prosjektene.

Til toppen