Vil ha sykehus ved Mjøsbrua - Innlandet fylkeskommune

Vil ha sykehus ved Mjøsbrua

Flertallet i fylkestinget mener et hovedsykehus i Innlandet skal ligge ved Mjøsbrua.

Klikk for stort bilde VRI Innlandet Det var stor uenighet om flere av punktene da saken om framtidig sykehusstruktur i Innlandet ble behandlet i fylkestinget torsdag.

FrP er splittet i saken. Wenche Haug Almestrand fremmet på egne vegne et forslag om bedre utredning av modellen med tre store akuttsykehus på Lillehammer, Gjøvik og i Elverum.

Også Rødt fremmet et forslag der essensen var at man må bygge videre på eksisterende sykehus i Innlandet.

Flest stemmer for Mjøsbrua

Det var likevel innstillingen fra fylkesutvalget som fikk flest stemmer. 42 stemte for at hovedsykehuset skal lokaliseres ved Mjøsbrua.

Lokalisering av et framtidig hovedsykehus har vært behandlet tidligere både i Hedmark og Oppland fylkesting. Også da vedtok fylkestingene at Mjøsbrua er rett plassering.

Innlandet fylkesting har ikke hatt noe vedtak på sykehusstrukturen, og det mener fylkesordfører Even Aleksander Hagen er viktig. Derfor ble saken også behandlet i Innlandet fylkesting nå.

Behandling eller orientering?

Som en del av det pågående arbeidet, er det bestilt en ny samfunnsanalyse som skal være klar til høsten.

Politikerne var splittet i spørsmålet om de skal få saken til behandling på nytt etter at analysen er klar, eller om det holder med en orientering fra Sykehuset Innlandet.

Senterpartiet la fram et tilleggsforslag om at de ville ha saken til ny behandling etter at styret i Helse Sør-Øst har lagt fram samfunnsanalysen for Sykehuset Innlandet.

Ap, Høyre, Venstre og to av representantene til FrP la på sin side fram et tilleggsforslag som sier at fylkestinget ber om en orientering fra Sykehuset Innlandet.

Flertallet av politikerne stilte seg bak dette fellesforslaget, og det ble vedtatt.

Fylkesordfører Hagen forsikret fylkestinget om at dette ikke betyr at de ikke kan velge å få saken opp til behandling på et senere tidspunkt hvis det skulle bli aktuelt.

I forkant av saksbehandlingen fikk fylkestinget en statusorientering om framtidig sykehusstruktur av styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem og administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus.

Les mer om sykehusstruktur i sakspapirene sak 98/20

Se debatten i nett-TV

Til toppen